منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / سوالات تالیفی درس اطلاعات عمومی سیاسی اجتماعی (شناخت مسائل روز) تستی (کلیه رشته ها)1394 کتاب هدیه دهید

سوالات تالیفی درس اطلاعات عمومی سیاسی اجتماعی (شناخت مسائل روز) تستی (کلیه رشته ها)1394

سوالات تالیفی درس اطلاعات عمومی، سیاسی و اجتماعی (شناخت مسائل روز) شامل دو بخش می باشد. بخش اول آن حاوی 1994 نمونه سوال طبقه بندی شده در حوزه های مختلف سیاسی و اجتماعی بوده و بخش دوم، 648 نمونه سوال را در بر می گیرد. هر دو بخش کلیه حوزه های عمومی، سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی را پوشش داده و همراه با پاسخنامه تستی می باشند. این نمونه سوالات که مربوط به کلیه آزمون های استخدامی ادوار گذشته در کلیه رشته ها می باشند، مجموعا 2242 تست بوده و 248 صفحه را شامل می شوند.

سال : 1394
مشخصات فایل : 7.82MB / PDF
قیمت : 50,000 ريال
اعتبار کافی نیست