منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / سوالات تالیفی درس اطلاعات عمومی سیاسی اجتماعی (شناخت مسائل روز) تستی (کلیه رشته ها)1394 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات تالیفی درس اطلاعات عمومی سیاسی اجتماعی (شناخت مسائل روز) تستی (کلیه رشته ها)1394

سوالات تالیفی درس اطلاعات عمومی، سیاسی و اجتماعی (شناخت مسائل روز) شامل دو بخش می باشد. بخش اول آن حاوی 1994 نمونه سوال طبقه بندی شده در حوزه های مختلف سیاسی و اجتماعی بوده و بخش دوم، 648 نمونه سوال را در بر می گیرد. هر دو بخش کلیه حوزه های عمومی، سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی را پوشش داده و همراه با پاسخنامه تستی می باشند. این نمونه سوالات که مربوط به کلیه آزمون های استخدامی ادوار گذشته در کلیه رشته ها می باشند، مجموعا 2242 تست بوده و 248 صفحه را شامل می شوند.

سال : 1396
مشخصات فایل : 7.82MB / PDF
قیمت : 50,000 ريال