منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / سوالات تالیفی درس اطلاعات عمومی سیاسی اجتماعی شناخت مسائل روز کلیه رشته ها 1399 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات تالیفی درس اطلاعات عمومی سیاسی اجتماعی شناخت مسائل روز کلیه رشته ها 1399

سوالات چهارگزینه ای تالیفی درس اطلاعات عمومی، سیاسی و اجتماعی (شناخت مسائل روز) سال 1399 که کلیه رشته های مربوط به ارگان های مختلف را دربر می گیرند، شامل 3 بخش می باشند. کلیه سوالات دارای پاسخنامه تستی بوده که در پایان هر بخش گنجانده شده اند. این مجموعه شامل 945 تست است که بخش اول آن، 330 سوال و پاسخنامه، بخش دوم، 325 سوال و پاسخنامه و بخش سوم، 290 سوال و پاسخنامه را شامل می شوند. بسته مذکور که ویژه کلیه آزمون های استخدامی است، شامل 201 صفحه بوده و به کلیه متقاضیان شرکت در آزمون های استخدامی توصیه می گردد.

سال : 1399
مشخصات فایل : 3.68MB / PDF
قیمت : 100,000 ريال