منابع و سوالات آزمون های استخدامی / سوالات تألیفی درس مدیریت منابع انسانی1394 امروز پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

سوالات تألیفی درس مدیریت منابع انسانی1394

494 تست طبقه بندی شده مدیریت منابع انسانی در 12 فصل (85 صفحه) - برای داوطلبان رشته های مدیریت دولتی، صنعتی، بازرگانی، بیمه، مالی، MBA، امور اداری و کارشناس امور آموزش - ویژه آزمون های استخدامی

سال : 1394
مشخصات فایل : 2.53MB / PDF
قیمت : 50,000 ريال
اعتبار کافی نیست