منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / جزوه تخصصی نکات کلیدی سوالات درس کلیات روش ها فنون تدریس1394 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

جزوه تخصصی نکات کلیدی سوالات درس کلیات روش ها فنون تدریس1394

بخش اول جزوه درسی، نکات کلیدی و سوالات تالیفی درس کلیات روش ها و فنون تدریس، شامل 4 فصل می باشد. در ابتدای هر فصل مطالب اساسی مورد نیاز مربوط به آن مبحث بیان گردیده است، سپس مهمترین و کلیدی ترین نکات بیان شده و در نهایت سوالات چهارگزینه ای مربوط به آن فصل که مجموعا 90 تست را شامل شده و مربوط به آزمون های گذشته می باشند، به همراه پاسخنامه آورده شده است. در بخش دوم، حدود 80 نکته مهم و اساسی کتاب کلیات روش ها و فنون تدریس که مختص داوطلبان آزمون های استخدامی می باشد آورده شده و در بخش سوم، به علت همخوانی سوالات ادوار گذشته این آزمون با مطالب و سوالات آزمون های کارشناسی ارشد، مجموعه ای از سوالات کارشناسی ارشد که شامل 382 تست تکمیلی به همراه پاسخنامه تستی می باشد، جهت مطالعه داوطلبان شرکت در آزمون های استخدامی بیان گردیده است. مطالب مذکور مجموعا 133 صفحه را شامل شده و داوطلبان رشته های مختلف به ویژه رشته آموزگار دوره ابتدایی و مربی آموزش فنی حرفه ای را در بر می گیرند.

سال : 1396
مشخصات فایل : 1020KB / PDF
قیمت : 50,000 ريال