جزوه تخصصی درس حقوق جزای عمومی1394

جزوه درسی حقوق جزای عمومی (26 صفحه) - برای داوطلبان رشته کارشناسی حقوقی - ویژه آزمون های استخدامی
سال : 1396
مشخصات فایل : 941KB / PDF
قیمت : 30,000 ريال