جزوه تخصصی درس حقوق جزای عمومی1394

جزوه درسی حقوق جزای عمومی (26 صفحه) - برای داوطلبان رشته کارشناسی حقوقی - ویژه آزمون های استخدامی

سال : 1394
مشخصات فایل : 941KB / PDF
قیمت : 30,000 ريال
اعتبار کافی نیست