جزوه تخصصی درس بازاریابی1394

جزوه درسی بازاریابی (142 صفحه) - برای داوطلبان رشته های بازرگانی داخلی، اقتصاد کشاورزی - ویژه آزمون های استخدامی
سال : 1396
مشخصات فایل : 5.47MB / PDF
قیمت : 80,000 ريال