جزوه تخصصی درس اقتصاد خرد1394

جزوه درسی اقتصاد خرد (82 صفحه) - برای داوطلبان رشته های حسابداری، بانکداری، مهندسی صنایع، علوم اقتصادی (گرایش های بازرگانی، بارگانی داخلی، نظری، صنعتی، کشاورزی، پول و بانکداری)، مدیریت (گرایش های بازرگانی، مالی، صنعتی، دولتی، بیمه، فن آوری اطلاعات و بانکداری)، اقتصاد کشاورزی، امور مالیاتی، کارشناس مطالعات اقتصادی - ویژه آزمون های استخدامی
سال : 1396
مشخصات فایل : 2.63MB / PDF
قیمت : 50,000 ريال