منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / آزمون های استخدامی وزارت مسکن و شهرسازی کتاب هدیه دهید

آزمون های استخدامی وزارت مسکن و شهرسازی

وزارت مسکن و شهرسازی در رده های شغلی مامور حراست، راه و ساختمان، حمل و نقل، حقوق، خدمات مالی، آرشیتکت، کاردان معماری، برنامه و بودجه، شهرسازی، ارتباطات و مخابرات، تحلیل گر سیستم، مکانیک و حسابدار برای مقاطع دیپلم، فوق دیپلم (کاردانی)، لیسانس (کارشناسی)، فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) و دکتری از طریق آزمون استخدامی و مصاحبه حضوری اقدام به جذب متقاضیان استخدام می کند.
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
توضیحات
دانلود

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - معارف اسلامی بخش دهم
سوال 1- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: از آیه ی شریفه ی «و اشرقت الارضا بنور ربّها و وضع الکتاب وجیء بالنبییّن و الشّهداء و قضی بینهم.....» کدام مفهوم مستفاد می گردد؟
1) زمین به نور پروردگارت روشن می شود و ظلمت ها برطرف می شود، پیامبران و گواهان براساس حق گواهی می دهند.
2) زمین به نور پروردگارت روشن می شود و ظلمت ها برطرف می شود، پیامبران و شهیدان براساس میزان وجودی گواهی می دهند.
3) پرده ها کنار می رود و واقعیت حوادثی که بر زمین
... بیشتر