منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / آزمون های استخدامی وزارت آموزش و پرورش کتاب هدیه دهید

آزمون های استخدامی وزارت آموزش و پرورش

رشته های مورد نیاز در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش شامل دبیر درس های ریاضی، زبان انگلیسی، زبان و ادبیات فارسی، زیست شناسی، شیمی، عربی، فلسفه و منطق، علوم تجربی، معارف اسلامی و فیزیک، و هنرآموز رشته های زراعی و باغی، ساختمان، صنایع چوب، طراحی دوخت، کامپیوتر، مکانیک، مکانیک خودرو و ناوبری می باشد. منابع مورد نیاز به همراه نمونه سوالات ادوار گذشته این آزمون ها از سایت سنجش3 قابل دانلود می باشند.
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
توضیحات

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - ادبیات فارسی بخش بیستم
سوال 1 - از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: در زبان فارسی چند شناسه داریم؟
1) سه
2) چهار
3) شش
4) پنج
پاسخ تست 1 از مجموعه جزوات، نمونه سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «3»

سوال 2 - از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: «علی آمد» چه نوع جمله ای است؟
1) مرکب
2) ناقص
3) ساده
4) گذرا
پاسخ تست 2 از مجموعه جزوات، نمونه سوالات و منابع آزمون های
... بیشتر