منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / آزمون های استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران کتاب هدیه دهید

آزمون های استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق آزمون، مصاحبه، معاینات پزشکی و ... در مقطع درجه داری اقدام به استخدام نیرو می کند. امکان دانلود و مطالعه منابع آزمون عمومی و تخصصی کلیه رشته های مرتبط با گروه های علوم نظری شامل رشته های علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، معارف و بهیاری که شامل جزوه تخصصی و عمومی، نکات کلیدی و سوالات تالیفی هستند، از طریق سایت سنجش3 برای متقاضیان استخدام فراهم می باشد.
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
توضیحات
دانلود

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - ادبیات فارسی بخش یکم
سوال 1- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: معانی واژه های «وِزز- غمز- عثرث- ندیم- عتاب» به ترتیب، کدام است؟
1) گناه- سخن چینی- لغزش- همدم- ملامت
2) نکبت- عنایت- گرفتاری- پشیمان- آستان
3) تنگی- آسان گیری- خطا- حریف- شگفتی
4) سنگینی- ماتم زدگی- سختی- تنگ نظر- آستانه
پاسخ تست 1 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «1»

سوال 2- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: همه ی گزینه
... بیشتر