منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / آزمون های استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان) کتاب هدیه دهید

آزمون های استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)

آزمون استخدامی نظام مهندسی ورود به حرفه مهندسان که در سه پایه 1، 2 و 3 انجام می گیرد، به طور معمول دو بار در سال برگزار می شود. این آزمون رشته های عمران (نظارت، محاسبات و اجرا)، نقشه برداری، معماری (عمومی، ترسیمی، نظارت و جزئیات اجرایی ساختمان)، تاسیسات مکانیکی و برقی، شهرسازی و ترافیک را در بر گرفته و نمونه سوالات ادوار گذشته آن ها از سایت سنجش3 قابل دانلود می باشند.
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
توضیحات
دانلود
آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان

* آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته عمران (محاسبات)
- مبحث ششم: شامل بارهای وارد بر ساختمان (۱۳۹۲) - به همراه غلط‌نامه مربوطه
- مبحث هفتم: شامل پی و پی‌سازی (۱۳۹۲)
- مبحث هشتم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی (۱۳۹۲)
- مبحث نهم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه (ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد، ۱۳۹۲) - به همراه غلط‌نامه مربوطه
- مبحث دهم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی (۱۳۹۲) - به همراه غلط‌نامه مربوطه
- مبحث یازدهم: شامل طرح و اجرای صنعتی ساختمان (۱۳۹۲)
- آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) (ویرایش چهارم) - به همراه اصلاحیه مربوطه
- اصول و مبانی استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها (در حد اطلاعات عمومی و دانشگاهی)
- مکانیک خاک، گودبرداری و سازه‌های نگهبان
تذکر ۱: برای موارد ذکر شده منابع معتبر موردنظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
تذکر ۲: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.
تذکر ۳: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
تذکر ۴: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره‌شده، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام‌شده، آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.
تذکر ۴: داشتن اطلاعات کافی از مبانی محاسبات سازه و تسلط بر روابط اساسی طراحی و تحلیل سازه ها ضروری است.
تذکر ۵: به همراه داشتن جداول پروفیل‌های ساختمانی در جلسه‌ی آزمون الزامی است.
تذکر ۶: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره‌شده، این راهنما هم جزء مواد آزمون محسوب می‌گردد.
* آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته عمران (نظارت)
بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مصوب سال ۱۳۹۰ و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در رابطه با اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان:
- مبحث اول: شامل تعاریف (۱۳۹۲)
- مبحث دوم: شامل نظامات اداری (۱۳۸۴)
- مبحث پنجم: شامل مصالح و فرآورده‌های ساختمانی (۱۳۹۲)
- مبحث ششم: شامل بارهای وارد بر ساختمان (۱۳۹۲)- به همراه غلط‌نامه مربوطه
- مبحث هفتم: شامل پی و پی‌سازی (۱۳۹۲)
- مبحث هشتم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی (۱۳۹۲)
- مبحث نهم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه (ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد، ۱۳۹۲) - به همراه غلط‌نامه مربوطه
- مبحث دهم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی (۱۳۹۲) - به همراه غلط‌نامه مربوطه
- مبحث یازدهم: شامل طرح و اجرای صنعتی ساختمان (۱۳۹۲)
- مبحث دوازدهم: شامل ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)
- مبحث بیست و یکم: شامل پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
- مبحث بیست و دوم: شامل مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها (۱۳۹۲)
- آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش چهارم) - به همراه اصلاحیه مربوطه
- راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی، بخش‌های نظارت و اجرا (۱۳۹۰)
- تحلیل سازه‌ها و طراحی سازه‌های فولادی و بتنی (در حد اطلاعات دانشگاهی و کلی)
- روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان
- گودبرداری و سازه‌های نگهبان
- مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها
تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.
تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
تذکر ۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام‌شده، آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.
تذکر ۴: به همراه داشتن جداول پروفیل‌های ساختمانی در جلسه‌ی آزمون الزامی است.
* آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته عمران (اجرا)
بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مصوب سال ۱۳۹۰ و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان:
- مبحث دوم: شامل نظامات اداری (۱۳۸۴)
- مبحث سوم: شامل حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق (۱۳۹۵)
- مبحث چهارم: شامل الزامات عمومی ساختمان (۱۳۹۲)
- مبحث پنجم: شامل مصالح و فرآورده‌های ساختمانی (۱۳۹۲)
- مبحث ششم: شامل بارهای وارد بر ساختمان (۱۳۹۲) - به همراه غلط‌نامه مربوطه
- مبحث هفتم: شامل پی و پی‌سازی (۱۳۹۲)
- مبحث هشتم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی (۱۳۹۲)
- مبحث نهم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه (ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد، ۱۳۹۲) - به همراه غلط‌نامه مربوطه
- مبحث دهم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی (۱۳۹۲)- به همراه غلط‌نامه مربوطه
- مبحث یازدهم: شامل اجرای صنعتی ساختمان‌ها (۱۳۹۲)
- مبحث دوازدهم: شامل ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)
- مبحث هجدهم: شامل عایق‌بندی و تنظیم صدا (۱۳۹۰)
- مبحث نوزدهم: شامل صرفه‌جوئی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)
- مبحث بیستم: شامل علائم و تابلوها (۱۳۸۴)
- مبحث بیست و یکم: شامل پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
- مبحث بیستم و دوم: شامل مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها (۱۳۹۲)
- آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش چهارم) - به همراه اصلاحیه مربوطه
- گودبرداری و سازه‌های نگهبان
- راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی، بخش‌های نظارت و اجرا (۱۳۹۰)
- روش‌ها و مسائل اجرایی
- مباحث سیزدهم، چهاردهم، شانزدهم و هفدهم مقررات ملّی ساختمان
- قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آن‌ها
- قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئولیت مجری
- قوانین صنعت بیمه و مالیات
- مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
- قانون کار
- ماشین آلات ساختمانی
- مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها
تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.
تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی ازجمله کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
تذکر ۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.
تذکر ۴: به همراه داشتن جداول پروفیل‌های ساختمانی در جلسه‌ی آزمون الزامی است.
* آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته تاسیسات مکانیکی (طراحی)
بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مصوب سال ۱۳۹۰ و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان:
- مبحث سوم: شامل حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق (۱۳۹۵)
- مبحث چهاردهم: شامل تاسیسات مکانیکی (۱۳۹۱)
- مبحث پانزدهم: شامل آسانسورها و پلکان برقی (۱۳۹۲)
- مبحث شانزدهم: شامل تاسیسات بهداشتی (۱۳۹۱)
- مبحث هفدهم: شامل لوله‌کشی گاز طبیعی (۱۳۸۹)
- مبحث نوزدهم: شامل صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)
- مبحث بیست و یکم: شامل پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
- مبحث بیست و دوم: شامل مراقبت و نگهداری از ساختمان ها (۱۳۹۲)
- کتاب¬های راهنمای مباحث مقررات ملّی ساختمان
- نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت
- اطلاعات عمومی تاسیسات مکانیکی در مراجع علمی و فنی معتبر بین المللی
تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان است.
تذکر ۲: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل است.
تذکر ۳: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی ازجمله کتاب های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل است.
* آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته تاسیسات مکانیکی (نظارت)
بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مصوب سال ۱۳۹۰ و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان:
- مبحث اول: شامل تعاریف (۱۳۹۲)
- مبحث دوم: شامل نظامات اداری (۱۳۸۴)
- مبحث سوم: شامل حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق (۱۳۹۵)
- مبحث دوازدهم: شامل ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)
- مبحث چهاردهم: شامل تاسیسات مکانیکی (۱۳۹۱)
- مبحث پانزدهم: شامل آسانسورها و پلکان برقی (۱۳۹۲)
- مبحث شانزدهم: شامل تاسیسات بهداشتی (۱۳۹۱)
- مبحث هفدهم: لوله‌کشی گاز طبیعی (۱۳۸۹)
- مبحث بیست و یکم: شامل پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
- مبحث بیست و دوم: شامل مراقبت و نگهداری از ساختمان (۱۳۹۲)
- کتاب¬های راهنمای مباحث مقررات ملّی ساختمان
- نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت
- اطلاعات عمومی تاسیسات مکانیکی در مراجع علمی و فنی معتبر بین المللی
تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان است.
تذکر ۲: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل است.
تذکر ۳: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی ازجمله کتاب های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل است.
* آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته تاسیسات برقی (طراحی)
بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مصوب سال ۱۳۹۰ و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان:
- مبحث سوم: شامل حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق (۱۳۹۵)
- مبحث سیزدهم: شامل طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها (۱۳۹۵)
- مبحث پانزدهم: شامل آسانسورها و پلکان برقی (۱۳۹۲)
- مبحث نوزدهم: شامل صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)
- مبحث بیست و یکم: شامل پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
- مبحث بیست و دوم: شامل مراقبت و نگهداری از ساختمان ها (۱۳۹۲)
- کتاب¬های راهنمای مباحث مقررات ملّی ساختمان
- نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- اطلاعات عمومی تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر
- مسائل مربوط به طراحی تاسیسات برقی در ساختمان‌ها
تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان است.
تذکر ۲: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل است.
تذکر ۳: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی ازجمله کتاب های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل است.
* آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته تاسیسات برقی (نظارت)
بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مصوب سال ۱۳۹۰ و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان:
- مبحث اول: شامل تعاریف (۱۳۹۲)
- مبحث دوم: شامل نظامات اداری (۱۳۸۴)
- مبحث سوم: شامل حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق (۱۳۹۵)
- مبحث دوازدهم: شامل ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)
- مبحث سیزدهم: شامل طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها (۱۳۹۵)
- مبحث پانزدهم: شامل آسانسورها و پلکان برقی (۱۳۹۲)
- مبحث نوزدهم: شامل صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)
- مبحث بیست و یکم: شامل پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
- مبحث بیست و دوم: شامل مراقبت و نگهداری از ساختمان (۱۳۹۲)
- کتاب¬های راهنمای مباحث مقررات ملّی ساختمان
- نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- اطلاعات عمومی تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر
- مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ها
تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان است.
تذکر ۲: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.
تذکر ۳: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی ازجمله کتاب های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
* آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته شهرسازی
بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مصوب سال ۱۳۹۰ و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان:
- مبحث اول: شامل تعاریف (ویرایش ۱۳۹۲)
- مبحث دوم: شامل نظامات اداری (۱۳۸۴)
- مبحث چهارم: شامل الزامات عمومی ساختمان (۱۳۹۲)
- مبحث بیستم: شامل علائم و تابلوها (۱۳۸۴)
- مبحث بیست و یکم: شامل پدافند غیر عامل (۱۳۹۵)
- مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
- اصول و مبانی مدیریت برنامه‌ریزی و طراحی شهری
- روش‌ها و شیوه‌های مدیریت برنامه‌ریزی و طراحی شهری
- مسائل شهرسازی ایران اعم از مدیریت برنامه‌ریزی شهری و طراحی شهری
- حقوق، قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط به شهرسازی کشور (نظیر قانون تغییر نام آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی، قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، قانون شهرداری‌ها، آیین‌نامه بررسی و تصویب انواع طرح‌ها از سطح ملی تا محلی، مباحث عمومی حقوق شهری و مشابه)
- اطلاعات تکنیکی لازم در زمینه انواع طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی ایران از سطح ملی تا محلی شامل طرح‌های آمایش، کالبد ملی، منطقه‌ای، ناحیه‌ای و محلی، هادی، جامع، ساختاری، تفصیلی، آماده‌سازی، شهرک‌سازی، شهرهای جدید، طراحی شهری، نوسازی و بهسازی، توانمندسازی، طراحی تفکیک اراضی شهری، انطباق کاربری اراضی شهری، طراحی انطباق شهری ساختمان‌ها و نظایر آن
تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.
تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی ازجمله کتاب‌های راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
تذکر ۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.
* آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته نقشه برداری
بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مصوب سال ۱۳۹۰ و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان:
- مبحث اول: شامل تعاریف (۱۳۹۲)
- مبحث دوم: شامل نظامات اداری (۱۳۸۴)
- مبحث دوازدهم: شامل ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)
- مبحث بیست و یکم: شامل پدافند غیر عامل (۱۳۹۵)
- دستورالعمل‌های تیپ نقشه‌برداری (نشریه شماره ۱۱۹ و ۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)
- متره و برآورد کارهای نقشه‌برداری
- نقشه‌برداری عمومی (در حد اطلاعات دانشگاهی و اجرایی)
- کاربرد روش‌ها و دستگاه‌های نقشه‌برداری در ساختمان‌سازی و شهرسازی
- کاربرد عکس‌های هوایی و اطلاعات ماهواره‌ای در صنعت ساختمان‌سازی
- تعیین موقعیت املاک
- پیاده کردن نقشه‌های طراحی شده ساختمان‌ها، محل پی‌ها یا شالوده‌ها، ستون‌ها، قوس‌ها در ساختمان، هندسه ساختمان و معابر، کنترل اجرای صحیح هندسه ساختمان
- ژئودزی
- گرایش‌های میکروژئودزی (جهت رفتارسنجی و کنترل سازه‌های سنگین)، فتوگرامتری کاربردی، سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (LIS , GIS) در حد کاربردی
- مبانی فتوگرامتری عمومی
- کنترل بر و کف در ساختمان‌سازی
تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.
تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی ازجمله کتاب‌های راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
تذکر ۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.
* آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته ترافیک
بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مصوب سال ۱۳۹۰ و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان:
- مبحث اول: شامل تعاریف (۱۳۹۲)
- مبحث دوم: شامل نظامات اداری (۱۳۸۴)
- مبحث بیست و یکم: شامل پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
- طراحی راه‌های شهری
- مطالعات برنامه‌ریزی حمل و نقل و ساماندهی ترافیک
- مشخصات فنی و اجرائی معابر
- مهندسی ترافیک و ترابری
- ایمنی معابر
- حمل و نقل همگانی
تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.
تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی ازجمله کتاب‌های راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
تذکر ۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.
* آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته معماری (طراحی)
- مبحث سوم: شامل حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق (۱۳۹۵)
- مبحث چهارم: شامل الزامات عمومی ساختمان (۱۳۹۲)
- مبحث هشتم: شامل طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی (۱۳۹۲)
- مبحث یازدهم: شامل اجرای صنعتی ساختمان‌ها (۱۳۹۲)
- مبحث پانزدهم: شامل آسانسورها و پلکان برقی (فقط ضوابط مربوط به طراحی) (۱۳۹۲)
- مبحث هجدهم: شامل عایق‌بندی و تنظیم صدا (۱۳۹۰)
- مبحث نوزدهم: شامل صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)
- مبحث بیستم: شامل علائم و تابلوها (۱۳۸۴)
- مبحث بیست و یکم: شامل پدافند غیر عامل (۱۳۹۵)
- مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری
- مبانی طراحی معماری
- جزئیات اجرائی ساختمان
- ضوابط بلند مرتبه سازی
- ضوابط مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین
تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.
تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی ازجمله کتاب‌های راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
تذکر ۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.
* آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته معماری (نظارت)
بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مصوب سال ۱۳۹۰ و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان:
- مبحث دوم: شامل نظامات اداری (۱۳۸۴)
- مبحث سوم: شامل حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق (۱۳۹۵)
- مبحث چهارم: شامل الزامات عمومی ساختمان (۱۳۹۲)
- مبحث پنجم: شامل مصالح و فرآورده‌های ساختمانی (۱۳۹۲)
- مبحث هفتم: شامل پی و پی‌سازی (۱۳۹۲)
- مبحث هشتم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی (۱۳۹۲)
- مبحث نهم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه (ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد، ۱۳۹۲) - به همراه غلط‌نامه مربوطه
- مبحث دهم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی (۱۳۹۲) - به همراه غلط‌نامه مربوطه
- مبحث یازدهم: شامل اجرای صنعتی ساختمان‌ها (۱۳۹۲)
- مبحث دوازدهم: شامل ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)
- مبحث پانزدهم: شامل آسانسورها و پلکان برقی (فقط ضوابط مربوط به طراحی) (۱۳۹۲)
- مبحث هفدهم: شامل لوله‌کشی گاز طبیعی (۱۳۸۹)
- مبحث هجدهم: شامل عایق‌بندی و تنظیم صدا (۱۳۹۰)
- مبحث نوزدهم: شامل صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)
- مبحث بیستم: شامل علائم و تابلوها (۱۳۸۴)
- مبحث بیست و یکم: شامل پدافند غیر عامل (۱۳۹۵)
- مبحث بیست و دوم: شامل مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها (۱۳۹۲)
- راهنمای صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۹۲)
- راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی، بخش‌های نظارت و اجرا (۱۳۹۰)
- گودبرداری و سازه‌های نگهبان
- روش‌ها و مسائل اجرایی
- مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها
- مباحث سیزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملّی ساختمان
- راهنمای مبحث شانزدهم (تاسیسات بهداشتی) (۱۳۹۲)
تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.
تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتاب‌های راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
تذکر ۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بو
* آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته معماری (اجرا)
بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مصوب سال ۱۳۹۰ و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان:
- مبحث دوم: شامل نظامات اداری (۱۳۸۴)
- مبحث سوم: شامل حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق (۱۳۹۵)
- مبحث چهارم: شامل الزامات عمومی ساختمان (۱۳۹۲)
- مبحث پنجم: شامل مصالح و فرآورده‌های ساختمانی (۱۳۹۲)
- مبحث هفتم: شامل پی و پی‌سازی (۱۳۹۲)
- مبحث هشتم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی (۱۳۹۲)
- مبحث نهم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه (ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد، ۱۳۹۲)- به همراه غلط‌نامه مربوطه
- مبحث دهم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی (۱۳۹۲) - به همراه غلط‌نامه مربوطه
- مبحث یازدهم: شامل اجرای صنعتی ساختمان‌ها (۱۳۹۲)
- مبحث دوازدهم: شامل ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)
- مبحث پانزدهم: شامل آسانسورها و پلکان برقی (فقط ضوابط مربوط به طراحی) (۱۳۹۲)
- مبحث هفدهم: شامل لوله‌کشی گاز طبیعی (۱۳۸۹)
- مبحث هجدهم: شامل عایق‌بندی و تنظیم صدا (۱۳۹۰)
- مبحث نوزدهم: شامل صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)
- مبحث بیستم: شامل علائم و تابلوها (۱۳۸۴)
- مبحث بیست و یکم: شامل پدافند غیر عامل (۱۳۹۵)
- مبحث بیست و دوم: شامل مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها (۱۳۹۲)
- راهنمای صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۹۲)
- راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی، بخش‌های نظارت و اجرا (۱۳۹۰)
- گودبرداری و سازه‌های نگهبان
- روش‌ها و مسائل اجرایی
- مباحث سیزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملّی ساختمان
- نظام فنی و اجرائی کشور
- مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئولیت مجری
- قوانین صنعت بیمه و مالیات
- مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
- قانون کار
- ماشین آلات ساختمانی
- قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آن ها
تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.
تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی ازجمله کتاب‌های راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
تذکر ۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - زبان انگلیسی بخش سی و یکم ( بیشتر ... )