منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / آزمون های استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان) به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

آزمون های استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)

آزمون استخدامی نظام مهندسی ورود به حرفه مهندسان که در سه پایه 1، 2 و 3 انجام می گیرد، به طور معمول دو بار در سال برگزار می شود. این آزمون رشته های عمران (نظارت، محاسبات و اجرا)، نقشه برداری، معماری (عمومی، ترسیمی، نظارت و جزئیات اجرایی ساختمان)، تاسیسات مکانیکی و برقی، شهرسازی و ترافیک را در بر گرفته و نمونه سوالات ادوار گذشته آن ها از سایت سنجش3 قابل دانلود می باشند.


تصویر
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
توضیحات
دانلود

آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان * آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته عمران (محاسبات) - مبحث ششم: شامل بارهای وارد بر ساختمان (۱۳۹۲) - به همراه غلط‌نامه مربوطه - مبحث هفتم: شامل پی و پی‌سازی (۱۳۹۲) - مبحث هشتم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی (۱۳۹۲) - مبحث نهم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه (ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد، ۱۳۹۲) - به همراه غلط‌نامه مربوطه - مبحث دهم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی (۱۳۹۲) - به همراه غلط‌نامه مربوطه - مبحث یازدهم: شامل طرح و اجرای صنعتی ساختمان (۱۳۹۲) - آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) (ویرایش چهارم) - به همراه اصلاحیه مربوطه - اصول و مبانی استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها (در حد اطلاعات عمومی و دانشگاهی) - مکانیک خاک، گودبرداری و سازه‌های نگهبان تذکر ۱: برای موارد ذکر شده منابع معتبر موردنظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد. تذکر ۲: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد. تذکر ۳: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود. تذکر ۴: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره‌شده، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام‌شده، آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود. تذکر ۴: داشتن اطلاعات کافی از مبانی محاسبات سازه و تسلط بر روابط اساسی طراحی و تحلیل سازه ها ضروری است. تذکر ۵: به همراه داشتن جداول پروفیل‌های ساختمانی در جلسه‌ی آزمون الزامی است. تذکر ۶: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره‌شده، این راهنما هم جزء مواد آزمون محسوب می‌گردد. * آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته عمران (نظارت) بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مصوب سال ۱۳۹۰ و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در رابطه با اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان: - مبحث اول: شامل تعاریف (۱۳۹۲) - مبحث دوم: شامل نظامات اداری (۱۳۸۴) - مبحث پنجم: شامل مصالح و فرآورده‌های ساختمانی (۱۳۹۲) - مبحث ششم: شامل بارهای وارد بر ساختمان (۱۳۹۲)- به همراه غلط‌نامه مربوطه - مبحث هفتم: شامل پی و پی‌سازی (۱۳۹۲) - مبحث هشتم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی (۱۳۹۲) - مبحث نهم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه (ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد، ۱۳۹۲) - به همراه غلط‌نامه مربوطه - مبحث دهم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی (۱۳۹۲) - به همراه غلط‌نامه مربوطه - مبحث یازدهم: شامل طرح و اجرای صنعتی ساختمان (۱۳۹۲) - مبحث دوازدهم: شامل ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲) - مبحث بیست و یکم: شامل پدافند غیرعامل (۱۳۹۵) - مبحث بیست و دوم: شامل مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها (۱۳۹۲) - آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش چهارم) - به همراه اصلاحیه مربوطه - راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی، بخش‌های نظارت و اجرا (۱۳۹۰) - تحلیل سازه‌ها و طراحی سازه‌های فولادی و بتنی (در حد اطلاعات دانشگاهی و کلی) - روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان - گودبرداری و سازه‌های نگهبان - مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد. تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود. تذکر ۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام‌شده، آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود. تذکر ۴: به همراه داشتن جداول پروفیل‌های ساختمانی در جلسه‌ی آزمون الزامی است. * آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته عمران (اجرا) بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مصوب سال ۱۳۹۰ و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان: - مبحث دوم: شامل نظامات اداری (۱۳۸۴) - مبحث سوم: شامل حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق (۱۳۹۵) - مبحث چهارم: شامل الزامات عمومی ساختمان (۱۳۹۲) - مبحث پنجم: شامل مصالح و فرآورده‌های ساختمانی (۱۳۹۲) - مبحث ششم: شامل بارهای وارد بر ساختمان (۱۳۹۲) - به همراه غلط‌نامه مربوطه - مبحث هفتم: شامل پی و پی‌سازی (۱۳۹۲) - مبحث هشتم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی (۱۳۹۲) - مبحث نهم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه (ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد، ۱۳۹۲) - به همراه غلط‌نامه مربوطه - مبحث دهم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی (۱۳۹۲)- به همراه غلط‌نامه مربوطه - مبحث یازدهم: شامل اجرای صنعتی ساختمان‌ها (۱۳۹۲) - مبحث دوازدهم: شامل ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲) - مبحث هجدهم: شامل عایق‌بندی و تنظیم صدا (۱۳۹۰) - مبحث نوزدهم: شامل صرفه‌جوئی در مصرف انرژی (۱۳۸۹) - مبحث بیستم: شامل علائم و تابلوها (۱۳۸۴) - مبحث بیست و یکم: شامل پدافند غیرعامل (۱۳۹۵) - مبحث بیستم و دوم: شامل مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها (۱۳۹۲) - آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش چهارم) - به همراه اصلاحیه مربوطه - گودبرداری و سازه‌های نگهبان - راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی، بخش‌های نظارت و اجرا (۱۳۹۰) - روش‌ها و مسائل اجرایی - مباحث سیزدهم، چهاردهم، شانزدهم و هفدهم مقررات ملّی ساختمان - قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آن‌ها - قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئولیت مجری - قوانین صنعت بیمه و مالیات - مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه - قانون کار - ماشین آلات ساختمانی - مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد. تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی ازجمله کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود. تذکر ۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود. تذکر ۴: به همراه داشتن جداول پروفیل‌های ساختمانی در جلسه‌ی آزمون الزامی است. * آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته تاسیسات مکانیکی (طراحی) بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مصوب سال ۱۳۹۰ و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان: - مبحث سوم: شامل حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق (۱۳۹۵) - مبحث چهاردهم: شامل تاسیسات مکانیکی (۱۳۹۱) - مبحث پانزدهم: شامل آسانسورها و پلکان برقی (۱۳۹۲) - مبحث شانزدهم: شامل تاسیسات بهداشتی (۱۳۹۱) - مبحث هفدهم: شامل لوله‌کشی گاز طبیعی (۱۳۸۹) - مبحث نوزدهم: شامل صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹) - مبحث بیست و یکم: شامل پدافند غیرعامل (۱۳۹۵) - مبحث بیست و دوم: شامل مراقبت و نگهداری از ساختمان ها (۱۳۹۲) - کتاب¬های راهنمای مباحث مقررات ملّی ساختمان - نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت - اطلاعات عمومی تاسیسات مکانیکی در مراجع علمی و فنی معتبر بین المللی تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان است. تذکر ۲: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل است. تذکر ۳: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی ازجمله کتاب های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل است. * آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته تاسیسات مکانیکی (نظارت) بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مصوب سال ۱۳۹۰ و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان: - مبحث اول: شامل تعاریف (۱۳۹۲) - مبحث دوم: شامل نظامات اداری (۱۳۸۴) - مبحث سوم: شامل حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق (۱۳۹۵) - مبحث دوازدهم: شامل ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲) - مبحث چهاردهم: شامل تاسیسات مکانیکی (۱۳۹۱) - مبحث پانزدهم: شامل آسانسورها و پلکان برقی (۱۳۹۲) - مبحث شانزدهم: شامل تاسیسات بهداشتی (۱۳۹۱) - مبحث هفدهم: لوله‌کشی گاز طبیعی (۱۳۸۹) - مبحث بیست و یکم: شامل پدافند غیرعامل (۱۳۹۵) - مبحث بیست و دوم: شامل مراقبت و نگهداری از ساختمان (۱۳۹۲) - کتاب¬های راهنمای مباحث مقررات ملّی ساختمان - نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت - اطلاعات عمومی تاسیسات مکانیکی در مراجع علمی و فنی معتبر بین المللی تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان است. تذکر ۲: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل است. تذکر ۳: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی ازجمله کتاب های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل است. * آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته تاسیسات برقی (طراحی) بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مصوب سال ۱۳۹۰ و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان: - مبحث سوم: شامل حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق (۱۳۹۵) - مبحث سیزدهم: شامل طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها (۱۳۹۵) - مبحث پانزدهم: شامل آسانسورها و پلکان برقی (۱۳۹۲) - مبحث نوزدهم: شامل صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹) - مبحث بیست و یکم: شامل پدافند غیرعامل (۱۳۹۵) - مبحث بیست و دوم: شامل مراقبت و نگهداری از ساختمان ها (۱۳۹۲) - کتاب¬های راهنمای مباحث مقررات ملّی ساختمان - نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - اطلاعات عمومی تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر - مسائل مربوط به طراحی تاسیسات برقی در ساختمان‌ها تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان است. تذکر ۲: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل است. تذکر ۳: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی ازجمله کتاب های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل است. * آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته تاسیسات برقی (نظارت) بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مصوب سال ۱۳۹۰ و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان: - مبحث اول: شامل تعاریف (۱۳۹۲) - مبحث دوم: شامل نظامات اداری (۱۳۸۴) - مبحث سوم: شامل حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق (۱۳۹۵) - مبحث دوازدهم: شامل ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲) - مبحث سیزدهم: شامل طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها (۱۳۹۵) - مبحث پانزدهم: شامل آسانسورها و پلکان برقی (۱۳۹۲) - مبحث نوزدهم: شامل صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹) - مبحث بیست و یکم: شامل پدافند غیرعامل (۱۳۹۵) - مبحث بیست و دوم: شامل مراقبت و نگهداری از ساختمان (۱۳۹۲) - کتاب¬های راهنمای مباحث مقررات ملّی ساختمان - نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - اطلاعات عمومی تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر - مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ها تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان است. تذکر ۲: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود. تذکر ۳: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی ازجمله کتاب های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود. * آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته شهرسازی بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مصوب سال ۱۳۹۰ و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان: - مبحث اول: شامل تعاریف (ویرایش ۱۳۹۲) - مبحث دوم: شامل نظامات اداری (۱۳۸۴) - مبحث چهارم: شامل الزامات عمومی ساختمان (۱۳۹۲) - مبحث بیستم: شامل علائم و تابلوها (۱۳۸۴) - مبحث بیست و یکم: شامل پدافند غیر عامل (۱۳۹۵) - مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - اصول و مبانی مدیریت برنامه‌ریزی و طراحی شهری - روش‌ها و شیوه‌های مدیریت برنامه‌ریزی و طراحی شهری - مسائل شهرسازی ایران اعم از مدیریت برنامه‌ریزی شهری و طراحی شهری - حقوق، قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط به شهرسازی کشور (نظیر قانون تغییر نام آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی، قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، قانون شهرداری‌ها، آیین‌نامه بررسی و تصویب انواع طرح‌ها از سطح ملی تا محلی، مباحث عمومی حقوق شهری و مشابه) - اطلاعات تکنیکی لازم در زمینه انواع طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی ایران از سطح ملی تا محلی شامل طرح‌های آمایش، کالبد ملی، منطقه‌ای، ناحیه‌ای و محلی، هادی، جامع، ساختاری، تفصیلی، آماده‌سازی، شهرک‌سازی، شهرهای جدید، طراحی شهری، نوسازی و بهسازی، توانمندسازی، طراحی تفکیک اراضی شهری، انطباق کاربری اراضی شهری، طراحی انطباق شهری ساختمان‌ها و نظایر آن تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد. تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی ازجمله کتاب‌های راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود. تذکر ۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود. * آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته نقشه برداری بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مصوب سال ۱۳۹۰ و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان: - مبحث اول: شامل تعاریف (۱۳۹۲) - مبحث دوم: شامل نظامات اداری (۱۳۸۴) - مبحث دوازدهم: شامل ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲) - مبحث بیست و یکم: شامل پدافند غیر عامل (۱۳۹۵) - دستورالعمل‌های تیپ نقشه‌برداری (نشریه شماره ۱۱۹ و ۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) - متره و برآورد کارهای نقشه‌برداری - نقشه‌برداری عمومی (در حد اطلاعات دانشگاهی و اجرایی) - کاربرد روش‌ها و دستگاه‌های نقشه‌برداری در ساختمان‌سازی و شهرسازی - کاربرد عکس‌های هوایی و اطلاعات ماهواره‌ای در صنعت ساختمان‌سازی - تعیین موقعیت املاک - پیاده کردن نقشه‌های طراحی شده ساختمان‌ها، محل پی‌ها یا شالوده‌ها، ستون‌ها، قوس‌ها در ساختمان، هندسه ساختمان و معابر، کنترل اجرای صحیح هندسه ساختمان - ژئودزی - گرایش‌های میکروژئودزی (جهت رفتارسنجی و کنترل سازه‌های سنگین)، فتوگرامتری کاربردی، سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (LIS , GIS) در حد کاربردی - مبانی فتوگرامتری عمومی - کنترل بر و کف در ساختمان‌سازی تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد. تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی ازجمله کتاب‌های راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود. تذکر ۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود. * آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته ترافیک بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مصوب سال ۱۳۹۰ و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان: - مبحث اول: شامل تعاریف (۱۳۹۲) - مبحث دوم: شامل نظامات اداری (۱۳۸۴) - مبحث بیست و یکم: شامل پدافند غیرعامل (۱۳۹۵) - طراحی راه‌های شهری - مطالعات برنامه‌ریزی حمل و نقل و ساماندهی ترافیک - مشخصات فنی و اجرائی معابر - مهندسی ترافیک و ترابری - ایمنی معابر - حمل و نقل همگانی تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد. تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی ازجمله کتاب‌های راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود. تذکر ۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود. * آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته معماری (طراحی) - مبحث سوم: شامل حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق (۱۳۹۵) - مبحث چهارم: شامل الزامات عمومی ساختمان (۱۳۹۲) - مبحث هشتم: شامل طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی (۱۳۹۲) - مبحث یازدهم: شامل اجرای صنعتی ساختمان‌ها (۱۳۹۲) - مبحث پانزدهم: شامل آسانسورها و پلکان برقی (فقط ضوابط مربوط به طراحی) (۱۳۹۲) - مبحث هجدهم: شامل عایق‌بندی و تنظیم صدا (۱۳۹۰) - مبحث نوزدهم: شامل صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹) - مبحث بیستم: شامل علائم و تابلوها (۱۳۸۴) - مبحث بیست و یکم: شامل پدافند غیر عامل (۱۳۹۵) - مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری - مبانی طراحی معماری - جزئیات اجرائی ساختمان - ضوابط بلند مرتبه سازی - ضوابط مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد. تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی ازجمله کتاب‌های راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود. تذکر ۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود. * آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته معماری (نظارت) بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مصوب سال ۱۳۹۰ و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان: - مبحث دوم: شامل نظامات اداری (۱۳۸۴) - مبحث سوم: شامل حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق (۱۳۹۵) - مبحث چهارم: شامل الزامات عمومی ساختمان (۱۳۹۲) - مبحث پنجم: شامل مصالح و فرآورده‌های ساختمانی (۱۳۹۲) - مبحث هفتم: شامل پی و پی‌سازی (۱۳۹۲) - مبحث هشتم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی (۱۳۹۲) - مبحث نهم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه (ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد، ۱۳۹۲) - به همراه غلط‌نامه مربوطه - مبحث دهم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی (۱۳۹۲) - به همراه غلط‌نامه مربوطه - مبحث یازدهم: شامل اجرای صنعتی ساختمان‌ها (۱۳۹۲) - مبحث دوازدهم: شامل ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲) - مبحث پانزدهم: شامل آسانسورها و پلکان برقی (فقط ضوابط مربوط به طراحی) (۱۳۹۲) - مبحث هفدهم: شامل لوله‌کشی گاز طبیعی (۱۳۸۹) - مبحث هجدهم: شامل عایق‌بندی و تنظیم صدا (۱۳۹۰) - مبحث نوزدهم: شامل صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹) - مبحث بیستم: شامل علائم و تابلوها (۱۳۸۴) - مبحث بیست و یکم: شامل پدافند غیر عامل (۱۳۹۵) - مبحث بیست و دوم: شامل مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها (۱۳۹۲) - راهنمای صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۹۲) - راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی، بخش‌های نظارت و اجرا (۱۳۹۰) - گودبرداری و سازه‌های نگهبان - روش‌ها و مسائل اجرایی - مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها - مباحث سیزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملّی ساختمان - راهنمای مبحث شانزدهم (تاسیسات بهداشتی) (۱۳۹۲) تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد. تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتاب‌های راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود. تذکر ۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بو * آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته معماری (اجرا) بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مصوب سال ۱۳۹۰ و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان: - مبحث دوم: شامل نظامات اداری (۱۳۸۴) - مبحث سوم: شامل حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق (۱۳۹۵) - مبحث چهارم: شامل الزامات عمومی ساختمان (۱۳۹۲) - مبحث پنجم: شامل مصالح و فرآورده‌های ساختمانی (۱۳۹۲) - مبحث هفتم: شامل پی و پی‌سازی (۱۳۹۲) - مبحث هشتم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی (۱۳۹۲) - مبحث نهم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه (ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد، ۱۳۹۲)- به همراه غلط‌نامه مربوطه - مبحث دهم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی (۱۳۹۲) - به همراه غلط‌نامه مربوطه - مبحث یازدهم: شامل اجرای صنعتی ساختمان‌ها (۱۳۹۲) - مبحث دوازدهم: شامل ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲) - مبحث پانزدهم: شامل آسانسورها و پلکان برقی (فقط ضوابط مربوط به طراحی) (۱۳۹۲) - مبحث هفدهم: شامل لوله‌کشی گاز طبیعی (۱۳۸۹) - مبحث هجدهم: شامل عایق‌بندی و تنظیم صدا (۱۳۹۰) - مبحث نوزدهم: شامل صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹) - مبحث بیستم: شامل علائم و تابلوها (۱۳۸۴) - مبحث بیست و یکم: شامل پدافند غیر عامل (۱۳۹۵) - مبحث بیست و دوم: شامل مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها (۱۳۹۲) - راهنمای صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۹۲) - راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی، بخش‌های نظارت و اجرا (۱۳۹۰) - گودبرداری و سازه‌های نگهبان - روش‌ها و مسائل اجرایی - مباحث سیزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملّی ساختمان - نظام فنی و اجرائی کشور - مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئولیت مجری - قوانین صنعت بیمه و مالیات - مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه - قانون کار - ماشین آلات ساختمانی - قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آن ها تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد. تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی ازجمله کتاب‌های راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود. تذکر ۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.


سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - زبان انگلیسی بخش سی و دوم ( بیشتر ... )