منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / آزمون های استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان) به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

آزمون های استخدامی نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسان)

آزمون استخدامی نظام مهندسی ورود به حرفه مهندسان که در سه پایه 1، 2 و 3 انجام می گیرد، به طور معمول دو بار در سال برگزار می شود. این آزمون رشته های عمران (نظارت، محاسبات و اجرا)، نقشه برداری، معماری (عمومی، ترسیمی، نظارت و جزئیات اجرایی ساختمان)، تاسیسات مکانیکی و برقی، شهرسازی و ترافیک را در بر گرفته و نمونه سوالات ادوار گذشته آن ها از سایت سنجش3 قابل دانلود می باشند.
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
توضیحات
دانلود
آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان

* آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته عمران (محاسبات)
- مبحث ششم: شامل بارهای وارد بر ساختمان (۱۳۹۲) - به همراه غلط‌نامه مربوطه
- مبحث هفتم: شامل پی و پی‌سازی (۱۳۹۲)
- مبحث هشتم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی (۱۳۹۲)
- مبحث نهم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه (ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد، ۱۳۹۲) - به همراه غلط‌نامه مربوطه
- مبحث دهم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی (۱۳۹۲) - به همراه غلط‌نامه مربوطه
- مبحث یازدهم: شامل طرح و اجرای صنعتی ساختمان (۱۳۹۲)
- آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) (ویرایش چهارم) - به همراه اصلاحیه مربوطه
- اصول و مبانی استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها (در حد اطلاعات عمومی و دانشگاهی)
- مکانیک خاک، گودبرداری و سازه‌های نگهبان
تذکر ۱: برای موارد ذکر شده منابع معتبر موردنظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
تذکر ۲: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.
تذکر ۳: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
تذکر ۴: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره‌شده، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام‌شده، آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.
تذکر ۴: داشتن اطلاعات کافی از مبانی محاسبات سازه و تسلط بر روابط اساسی طراحی و تحلیل سازه ها ضروری است.
تذکر ۵: به همراه داشتن جداول پروفیل‌های ساختمانی در جلسه‌ی آزمون الزامی است.
تذکر ۶: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره‌شده، این راهنما هم جزء مواد آزمون محسوب می‌گردد.
* آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته عمران (نظارت)
بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مصوب سال ۱۳۹۰ و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در رابطه با اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان:
- مبحث اول: شامل تعاریف (۱۳۹۲)
- مبحث دوم: شامل نظامات اداری (۱۳۸۴)
- مبحث پنجم: شامل مصالح و فرآورده‌های ساختمانی (۱۳۹۲)
- مبحث ششم: شامل بارهای وارد بر ساختمان (۱۳۹۲)- به همراه غلط‌نامه مربوطه
- مبحث هفتم: شامل پی و پی‌سازی (۱۳۹۲)
- مبحث هشتم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی (۱۳۹۲)
- مبحث نهم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه (ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد، ۱۳۹۲) - به همراه غلط‌نامه مربوطه
- مبحث دهم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی (۱۳۹۲) - به همراه غلط‌نامه مربوطه
- مبحث یازدهم: شامل طرح و اجرای صنعتی ساختمان (۱۳۹۲)
- مبحث دوازدهم: شامل ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)
- مبحث بیست و یکم: شامل پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
- مبحث بیست و دوم: شامل مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها (۱۳۹۲)
- آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش چهارم) - به همراه اصلاحیه مربوطه
- راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی، بخش‌های نظارت و اجرا (۱۳۹۰)
- تحلیل سازه‌ها و طراحی سازه‌های فولادی و بتنی (در حد اطلاعات دانشگاهی و کلی)
- روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان
- گودبرداری و سازه‌های نگهبان
- مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها
تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.
تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
تذکر ۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام‌شده، آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.
تذکر ۴: به همراه داشتن جداول پروفیل‌های ساختمانی در جلسه‌ی آزمون الزامی است.
* آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته عمران (اجرا)
بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مصوب سال ۱۳۹۰ و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان:
- مبحث دوم: شامل نظامات اداری (۱۳۸۴)
- مبحث سوم: شامل حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق (۱۳۹۵)
- مبحث چهارم: شامل الزامات عمومی ساختمان (۱۳۹۲)
- مبحث پنجم: شامل مصالح و فرآورده‌های ساختمانی (۱۳۹۲)
- مبحث ششم: شامل بارهای وارد بر ساختمان (۱۳۹۲) - به همراه غلط‌نامه مربوطه
- مبحث هفتم: شامل پی و پی‌سازی (۱۳۹۲)
- مبحث هشتم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی (۱۳۹۲)
- مبحث نهم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه (ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد، ۱۳۹۲) - به همراه غلط‌نامه مربوطه
- مبحث دهم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی (۱۳۹۲)- به همراه غلط‌نامه مربوطه
- مبحث یازدهم: شامل اجرای صنعتی ساختمان‌ها (۱۳۹۲)
- مبحث دوازدهم: شامل ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)
- مبحث هجدهم: شامل عایق‌بندی و تنظیم صدا (۱۳۹۰)
- مبحث نوزدهم: شامل صرفه‌جوئی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)
- مبحث بیستم: شامل علائم و تابلوها (۱۳۸۴)
- مبحث بیست و یکم: شامل پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
- مبحث بیستم و دوم: شامل مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها (۱۳۹۲)
- آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش چهارم) - به همراه اصلاحیه مربوطه
- گودبرداری و سازه‌های نگهبان
- راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی، بخش‌های نظارت و اجرا (۱۳۹۰)
- روش‌ها و مسائل اجرایی
- مباحث سیزدهم، چهاردهم، شانزدهم و هفدهم مقررات ملّی ساختمان
- قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آن‌ها
- قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئولیت مجری
- قوانین صنعت بیمه و مالیات
- مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
- قانون کار
- ماشین آلات ساختمانی
- مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها
تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.
تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی ازجمله کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
تذکر ۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.
تذکر ۴: به همراه داشتن جداول پروفیل‌های ساختمانی در جلسه‌ی آزمون الزامی است.
* آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته تاسیسات مکانیکی (طراحی)
بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مصوب سال ۱۳۹۰ و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان:
- مبحث سوم: شامل حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق (۱۳۹۵)
- مبحث چهاردهم: شامل تاسیسات مکانیکی (۱۳۹۱)
- مبحث پانزدهم: شامل آسانسورها و پلکان برقی (۱۳۹۲)
- مبحث شانزدهم: شامل تاسیسات بهداشتی (۱۳۹۱)
- مبحث هفدهم: شامل لوله‌کشی گاز طبیعی (۱۳۸۹)
- مبحث نوزدهم: شامل صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)
- مبحث بیست و یکم: شامل پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
- مبحث بیست و دوم: شامل مراقبت و نگهداری از ساختمان ها (۱۳۹۲)
- کتاب¬های راهنمای مباحث مقررات ملّی ساختمان
- نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت
- اطلاعات عمومی تاسیسات مکانیکی در مراجع علمی و فنی معتبر بین المللی
تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان است.
تذکر ۲: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل است.
تذکر ۳: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی ازجمله کتاب های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل است.
* آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته تاسیسات مکانیکی (نظارت)
بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مصوب سال ۱۳۹۰ و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان:
- مبحث اول: شامل تعاریف (۱۳۹۲)
- مبحث دوم: شامل نظامات اداری (۱۳۸۴)
- مبحث سوم: شامل حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق (۱۳۹۵)
- مبحث دوازدهم: شامل ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)
- مبحث چهاردهم: شامل تاسیسات مکانیکی (۱۳۹۱)
- مبحث پانزدهم: شامل آسانسورها و پلکان برقی (۱۳۹۲)
- مبحث شانزدهم: شامل تاسیسات بهداشتی (۱۳۹۱)
- مبحث هفدهم: لوله‌کشی گاز طبیعی (۱۳۸۹)
- مبحث بیست و یکم: شامل پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
- مبحث بیست و دوم: شامل مراقبت و نگهداری از ساختمان (۱۳۹۲)
- کتاب¬های راهنمای مباحث مقررات ملّی ساختمان
- نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت
- اطلاعات عمومی تاسیسات مکانیکی در مراجع علمی و فنی معتبر بین المللی
تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان است.
تذکر ۲: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل است.
تذکر ۳: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی ازجمله کتاب های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل است.
* آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته تاسیسات برقی (طراحی)
بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مصوب سال ۱۳۹۰ و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان:
- مبحث سوم: شامل حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق (۱۳۹۵)
- مبحث سیزدهم: شامل طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها (۱۳۹۵)
- مبحث پانزدهم: شامل آسانسورها و پلکان برقی (۱۳۹۲)
- مبحث نوزدهم: شامل صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)
- مبحث بیست و یکم: شامل پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
- مبحث بیست و دوم: شامل مراقبت و نگهداری از ساختمان ها (۱۳۹۲)
- کتاب¬های راهنمای مباحث مقررات ملّی ساختمان
- نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- اطلاعات عمومی تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر
- مسائل مربوط به طراحی تاسیسات برقی در ساختمان‌ها
تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان است.
تذکر ۲: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل است.
تذکر ۳: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی ازجمله کتاب های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل است.
* آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته تاسیسات برقی (نظارت)
بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مصوب سال ۱۳۹۰ و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان:
- مبحث اول: شامل تعاریف (۱۳۹۲)
- مبحث دوم: شامل نظامات اداری (۱۳۸۴)
- مبحث سوم: شامل حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق (۱۳۹۵)
- مبحث دوازدهم: شامل ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)
- مبحث سیزدهم: شامل طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها (۱۳۹۵)
- مبحث پانزدهم: شامل آسانسورها و پلکان برقی (۱۳۹۲)
- مبحث نوزدهم: شامل صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)
- مبحث بیست و یکم: شامل پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
- مبحث بیست و دوم: شامل مراقبت و نگهداری از ساختمان (۱۳۹۲)
- کتاب¬های راهنمای مباحث مقررات ملّی ساختمان
- نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- اطلاعات عمومی تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر
- مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ها
تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان است.
تذکر ۲: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.
تذکر ۳: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی ازجمله کتاب های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
* آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته شهرسازی
بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مصوب سال ۱۳۹۰ و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان:
- مبحث اول: شامل تعاریف (ویرایش ۱۳۹۲)
- مبحث دوم: شامل نظامات اداری (۱۳۸۴)
- مبحث چهارم: شامل الزامات عمومی ساختمان (۱۳۹۲)
- مبحث بیستم: شامل علائم و تابلوها (۱۳۸۴)
- مبحث بیست و یکم: شامل پدافند غیر عامل (۱۳۹۵)
- مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
- اصول و مبانی مدیریت برنامه‌ریزی و طراحی شهری
- روش‌ها و شیوه‌های مدیریت برنامه‌ریزی و طراحی شهری
- مسائل شهرسازی ایران اعم از مدیریت برنامه‌ریزی شهری و طراحی شهری
- حقوق، قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط به شهرسازی کشور (نظیر قانون تغییر نام آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی، قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، قانون شهرداری‌ها، آیین‌نامه بررسی و تصویب انواع طرح‌ها از سطح ملی تا محلی، مباحث عمومی حقوق شهری و مشابه)
- اطلاعات تکنیکی لازم در زمینه انواع طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی ایران از سطح ملی تا محلی شامل طرح‌های آمایش، کالبد ملی، منطقه‌ای، ناحیه‌ای و محلی، هادی، جامع، ساختاری، تفصیلی، آماده‌سازی، شهرک‌سازی، شهرهای جدید، طراحی شهری، نوسازی و بهسازی، توانمندسازی، طراحی تفکیک اراضی شهری، انطباق کاربری اراضی شهری، طراحی انطباق شهری ساختمان‌ها و نظایر آن
تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.
تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی ازجمله کتاب‌های راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
تذکر ۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.
* آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته نقشه برداری
بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مصوب سال ۱۳۹۰ و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان:
- مبحث اول: شامل تعاریف (۱۳۹۲)
- مبحث دوم: شامل نظامات اداری (۱۳۸۴)
- مبحث دوازدهم: شامل ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)
- مبحث بیست و یکم: شامل پدافند غیر عامل (۱۳۹۵)
- دستورالعمل‌های تیپ نقشه‌برداری (نشریه شماره ۱۱۹ و ۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)
- متره و برآورد کارهای نقشه‌برداری
- نقشه‌برداری عمومی (در حد اطلاعات دانشگاهی و اجرایی)
- کاربرد روش‌ها و دستگاه‌های نقشه‌برداری در ساختمان‌سازی و شهرسازی
- کاربرد عکس‌های هوایی و اطلاعات ماهواره‌ای در صنعت ساختمان‌سازی
- تعیین موقعیت املاک
- پیاده کردن نقشه‌های طراحی شده ساختمان‌ها، محل پی‌ها یا شالوده‌ها، ستون‌ها، قوس‌ها در ساختمان، هندسه ساختمان و معابر، کنترل اجرای صحیح هندسه ساختمان
- ژئودزی
- گرایش‌های میکروژئودزی (جهت رفتارسنجی و کنترل سازه‌های سنگین)، فتوگرامتری کاربردی، سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (LIS , GIS) در حد کاربردی
- مبانی فتوگرامتری عمومی
- کنترل بر و کف در ساختمان‌سازی
تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.
تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی ازجمله کتاب‌های راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
تذکر ۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.
* آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته ترافیک
بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مصوب سال ۱۳۹۰ و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان:
- مبحث اول: شامل تعاریف (۱۳۹۲)
- مبحث دوم: شامل نظامات اداری (۱۳۸۴)
- مبحث بیست و یکم: شامل پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
- طراحی راه‌های شهری
- مطالعات برنامه‌ریزی حمل و نقل و ساماندهی ترافیک
- مشخصات فنی و اجرائی معابر
- مهندسی ترافیک و ترابری
- ایمنی معابر
- حمل و نقل همگانی
تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.
تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی ازجمله کتاب‌های راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
تذکر ۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.
* آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته معماری (طراحی)
- مبحث سوم: شامل حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق (۱۳۹۵)
- مبحث چهارم: شامل الزامات عمومی ساختمان (۱۳۹۲)
- مبحث هشتم: شامل طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی (۱۳۹۲)
- مبحث یازدهم: شامل اجرای صنعتی ساختمان‌ها (۱۳۹۲)
- مبحث پانزدهم: شامل آسانسورها و پلکان برقی (فقط ضوابط مربوط به طراحی) (۱۳۹۲)
- مبحث هجدهم: شامل عایق‌بندی و تنظیم صدا (۱۳۹۰)
- مبحث نوزدهم: شامل صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)
- مبحث بیستم: شامل علائم و تابلوها (۱۳۸۴)
- مبحث بیست و یکم: شامل پدافند غیر عامل (۱۳۹۵)
- مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری
- مبانی طراحی معماری
- جزئیات اجرائی ساختمان
- ضوابط بلند مرتبه سازی
- ضوابط مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین
تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.
تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی ازجمله کتاب‌های راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
تذکر ۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.
* آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته معماری (نظارت)
بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مصوب سال ۱۳۹۰ و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان:
- مبحث دوم: شامل نظامات اداری (۱۳۸۴)
- مبحث سوم: شامل حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق (۱۳۹۵)
- مبحث چهارم: شامل الزامات عمومی ساختمان (۱۳۹۲)
- مبحث پنجم: شامل مصالح و فرآورده‌های ساختمانی (۱۳۹۲)
- مبحث هفتم: شامل پی و پی‌سازی (۱۳۹۲)
- مبحث هشتم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی (۱۳۹۲)
- مبحث نهم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه (ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد، ۱۳۹۲) - به همراه غلط‌نامه مربوطه
- مبحث دهم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی (۱۳۹۲) - به همراه غلط‌نامه مربوطه
- مبحث یازدهم: شامل اجرای صنعتی ساختمان‌ها (۱۳۹۲)
- مبحث دوازدهم: شامل ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)
- مبحث پانزدهم: شامل آسانسورها و پلکان برقی (فقط ضوابط مربوط به طراحی) (۱۳۹۲)
- مبحث هفدهم: شامل لوله‌کشی گاز طبیعی (۱۳۸۹)
- مبحث هجدهم: شامل عایق‌بندی و تنظیم صدا (۱۳۹۰)
- مبحث نوزدهم: شامل صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)
- مبحث بیستم: شامل علائم و تابلوها (۱۳۸۴)
- مبحث بیست و یکم: شامل پدافند غیر عامل (۱۳۹۵)
- مبحث بیست و دوم: شامل مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها (۱۳۹۲)
- راهنمای صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۹۲)
- راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی، بخش‌های نظارت و اجرا (۱۳۹۰)
- گودبرداری و سازه‌های نگهبان
- روش‌ها و مسائل اجرایی
- مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها
- مباحث سیزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملّی ساختمان
- راهنمای مبحث شانزدهم (تاسیسات بهداشتی) (۱۳۹۲)
تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.
تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتاب‌های راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
تذکر ۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بو
* آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان - رشته معماری (اجرا)
بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مصوب سال ۱۳۹۰ و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان:
- مبحث دوم: شامل نظامات اداری (۱۳۸۴)
- مبحث سوم: شامل حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق (۱۳۹۵)
- مبحث چهارم: شامل الزامات عمومی ساختمان (۱۳۹۲)
- مبحث پنجم: شامل مصالح و فرآورده‌های ساختمانی (۱۳۹۲)
- مبحث هفتم: شامل پی و پی‌سازی (۱۳۹۲)
- مبحث هشتم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی (۱۳۹۲)
- مبحث نهم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه (ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد، ۱۳۹۲)- به همراه غلط‌نامه مربوطه
- مبحث دهم: شامل طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی (۱۳۹۲) - به همراه غلط‌نامه مربوطه
- مبحث یازدهم: شامل اجرای صنعتی ساختمان‌ها (۱۳۹۲)
- مبحث دوازدهم: شامل ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)
- مبحث پانزدهم: شامل آسانسورها و پلکان برقی (فقط ضوابط مربوط به طراحی) (۱۳۹۲)
- مبحث هفدهم: شامل لوله‌کشی گاز طبیعی (۱۳۸۹)
- مبحث هجدهم: شامل عایق‌بندی و تنظیم صدا (۱۳۹۰)
- مبحث نوزدهم: شامل صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)
- مبحث بیستم: شامل علائم و تابلوها (۱۳۸۴)
- مبحث بیست و یکم: شامل پدافند غیر عامل (۱۳۹۵)
- مبحث بیست و دوم: شامل مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها (۱۳۹۲)
- راهنمای صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۹۲)
- راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی، بخش‌های نظارت و اجرا (۱۳۹۰)
- گودبرداری و سازه‌های نگهبان
- روش‌ها و مسائل اجرایی
- مباحث سیزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملّی ساختمان
- نظام فنی و اجرائی کشور
- مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئولیت مجری
- قوانین صنعت بیمه و مالیات
- مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
- قانون کار
- ماشین آلات ساختمانی
- قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آن ها
تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.
تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی ازجمله کتاب‌های راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
تذکر ۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - ادبیات فارسی بخش هشتم ( بیشتر ... )