منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / آزمون های استخدامی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران کتاب هدیه دهید

آزمون های استخدامی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران

جامعه حسابداران رسمی ایران هر ساله آزمون استخدامی به صورت تستی برگزار می کند. منابع درسی لازم جهت این آزمون شامل دروس حسابداری، حسابرسی، قانون مالیات ها و سایر قوانین شامل تجارت، محاسبات عمومی، دیوان محاسبات و قوانین مرتبط می باشد. نمونه سوالات ادوار گذشته این آزمون ها از سایت سنجش3 قابل دریافت می باشند.
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
توضیحات

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - ادبیات فارسی بخش چهارم
سوال 1- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: در عبارت «بیهقی در عین حال که بوسهل را محتشم و فاضل می شناسد، شرارت و زعارت را در طبع وی موکّد می داند و معتقد است که چه بسیار راه سعایت و تضریب را پیموده است و او را مقهور اراده ی پادشاهی خودکامه می داند و بازستدن مال های صلتی و عطاها را از درباریان نتیجه ی توصیه و اقوای وی می داند.» املای کدام کلمه، نادرست است؟
1) تضریب     2) صلتی        3) موکّد     4) اقوا
پاسخ
... بیشتر