آزمون های استخدامی شهرداری ها

با توجه به برگزاری آزمون استخدامی شهرداری ها، سایت سنجش3 مبادرت به گردآوری کلیه منابع مورد نیاز و نمونه سوالات ادوار گذشته آزمون استخدامی شهرداری ها نموده است. لذا داوطلبان می توانند در قسمت آزمون شهرداری ها، منابع و نمونه سوالات سال های مختلف رشته درخواستی خود را بیابند.
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
توضیحات
دانلود

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - ادبیات فارسی بخش نهم
سوال 1- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: جمله-ی «برای ایجاد دلنشینی و شرینی در هر اثر، گویندگان و نویسندگان شگردهای گوناگونی دارند.» به ترتیب، چند تکواژ و چند واژه دارد؟
1) بیست و نه - پانزده
2) بیست و هشت - شانزده
3) بیست و هشت - پانزده
4) بیست و نه - شانزده
پاسخ تست 1 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «2»

سوال 2- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی
... بیشتر