منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / آزمون های استخدامی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان کتاب هدیه دهید

آزمون های استخدامی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان از طریق آزمون استخدامی در حوزه های عمومی و اختصاصی نیروهای مورد نیاز را در مقاطع دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس استخدام می کند. عناوین شغلی شامل گروه های تولید، مکانیک، برق (قدرت، الکترونیک، کنترل، ابزار دقیق)، جوشکاری، ماشین افزار، مواد (ریخته گری)، مکانیک، اتاق عمل، بیهوشی - هوشبری، تکنولوژی پرتوشناسی - رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی، عمران، بهداشت حرفه ای، پرستاری، مامایی، محیط زیست و صنایع می باشند.
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
توضیحات
دانلود

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - معارف اسلامی بخش دهم
سوال 1- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: از آیه ی شریفه ی «و اشرقت الارضا بنور ربّها و وضع الکتاب وجیء بالنبییّن و الشّهداء و قضی بینهم.....» کدام مفهوم مستفاد می گردد؟
1) زمین به نور پروردگارت روشن می شود و ظلمت ها برطرف می شود، پیامبران و گواهان براساس حق گواهی می دهند.
2) زمین به نور پروردگارت روشن می شود و ظلمت ها برطرف می شود، پیامبران و شهیدان براساس میزان وجودی گواهی می دهند.
3) پرده ها کنار می رود و واقعیت حوادثی که بر زمین
... بیشتر