منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / آزمون های استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کتاب هدیه دهید

آزمون های استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق برگزاری آزمون استخدامی و مصاحبه حضوری که هر ساله در دو بخش عمومی و تخصصی برگزار می شوند، عنوان های شغلی کارشناس ثبت اسناد و املاک 1 با مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری، و کارشناس ثبت اسناد و املاک 2 با مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را در رشته های گوناگون استخدام می کند. امکان دانلود مواد آزمون استخدامی عمومی و تخصصی این ارگان از سایت سنجش3 برای کاربران میسر می باشد.
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
توضیحات
دانلود

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - ادبیات فارسی بخش بیست و هفتم
سوال 1- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: معنی کدام یک از کلمات زیر درست است؟
1) حبّه = قند
2) معونت = رنج
3) خایب = ترسان
4) رقیّب = بندگی
پاسخ تست 1 از مجموعه جزوات، نمونه سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «4»

سوال 2- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: معنی کدام یک از این کلمات درست است؟
1) حمائد = کارهای ناپسند
2) مناهی = اوامر
3) مصحف =
... بیشتر