منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / آزمون های استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان کتاب هدیه دهید

آزمون های استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان

آزمون استخدامی ورود به حرفه کاردان های فنی ساختمان که به طور معمول دو بار در سال برگزار می شود، رشته های شهرسازی، معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و نقشه برداری را در بر گرفته و شامل دروس تخصصی این رشته ها می شود. نمونه سوالات دوره ها و رشته های مختلف این آزمون ها به همراه پاسخنامه تستی از سایت سنجش3 قابل دانلود می باشند.
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
توضیحات

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - دانش کامپیوتر بخش سوم
سوال 1- از سري منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی دانش کامپیوتر: گذرگاه هایی که داده های بازیابی شده از حافظه را در اختیار CPU قرار می دهند، گذرگاه ................. نامیده می شوند.

1) آدرس

2) داده

3) کنترل

... بیشتر