منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / آزمون های استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان کتاب هدیه دهید

آزمون های استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان

آزمون استخدامی ورود به حرفه کاردان های فنی ساختمان که به طور معمول دو بار در سال برگزار می شود، رشته های شهرسازی، معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و نقشه برداری را در بر گرفته و شامل دروس تخصصی این رشته ها می شود. نمونه سوالات دوره ها و رشته های مختلف این آزمون ها به همراه پاسخنامه تستی از سایت سنجش3 قابل دانلود می باشند.
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
توضیحات
دانلود

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - زبان انگلیسی بخش بیست و دوم

سوال 1- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی زبان انگلیسی:

1- An artificial lake or a natural lake can be used as a -----.

1) dam                         2) reservoir                  3) filter                        4) well

پاسخ تست 1 از مجموعه جزوات، نمونه سوالات و منابع آزمون های
... بیشتر