آزمون زبان های خارجه - TOEFL

آزمون تافل که به دو شیوه کتبی و کامپیوتری برگزار می گردد، یک آزمون جامع جهت ورود به بیش از 4400 کالج و دانشگاه در ایالات متحده، کانادا و دیگر نقاط جهان است. شیوه کتبی این آزمون شامل سه بخش شنیداری، ساختار و نگارش، و درک مطلب بوده و شیوه کامپیوتری آن علاوه بر موارد مذکور، بخش نوشتاری را نیز شامل می شود. TOEFL نام اختصاری واژگان Test Of English as Foreign Language می باشد.
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
توضیحات
دانلود

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - ادبیات فارسی بخش چهارم
سوال 1- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: در عبارت «بیهقی در عین حال که بوسهل را محتشم و فاضل می شناسد، شرارت و زعارت را در طبع وی موکّد می داند و معتقد است که چه بسیار راه سعایت و تضریب را پیموده است و او را مقهور اراده ی پادشاهی خودکامه می داند و بازستدن مال های صلتی و عطاها را از درباریان نتیجه ی توصیه و اقوای وی می داند.» املای کدام کلمه، نادرست است؟
1) تضریب     2) صلتی        3) موکّد     4) اقوا
پاسخ
... بیشتر