آزمون زبان های خارجه - EPT

آزمون ای پی تی که مختص دانشگاه آزاد می باشد، جهت ارزیابی مهارت زبان انگلیسی داوطلبان برگزار می گردد. این آزمون ویژه داوطلبان دکتری بوده و سطح زبان عمومی متقاضیان را می سنجد. آزمون ای پی تی شامل 100 سوال بوده و سه بخش درک مطلب، لغات و گرامر را در بر می گیرد. این آزمون نمره منفی نداشته و نمره قبولی آن 50 است. EPT نام اختصاری واژگان English Proficiency Test می باشد.
تصویر
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
توضیحات
دانلود
آزمون ای پی تی که مختص دانشگاه آزاد می باشد

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - زبان انگلیسی بخش هفتم ( بیشتر ... )