منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / آزمون های استخدامی وزارت بهداشت و درمان - دانشگاه علوم پزشکی کتاب هدیه دهید

آزمون های استخدامی وزارت بهداشت و درمان - دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی زیرنظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام به برگزاری آزمون جهت استخدام در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نموده است. لذا منابع لازم جهت آمادگی در آزمون و مصاحبه استخدامی برای داوطلبان در سایت سنجش3 قرار داده شده است. همچنین نمونه سوالات آزمون های برگزارشده وزارت بهداشت در کنار این منابع کمک شایان توجهی به داوطلبان می کند.
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
توضیحات
دانلود

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - معارف اسلامی بخش دهم
سوال 1- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: از آیه ی شریفه ی «و اشرقت الارضا بنور ربّها و وضع الکتاب وجیء بالنبییّن و الشّهداء و قضی بینهم.....» کدام مفهوم مستفاد می گردد؟
1) زمین به نور پروردگارت روشن می شود و ظلمت ها برطرف می شود، پیامبران و گواهان براساس حق گواهی می دهند.
2) زمین به نور پروردگارت روشن می شود و ظلمت ها برطرف می شود، پیامبران و شهیدان براساس میزان وجودی گواهی می دهند.
3) پرده ها کنار می رود و واقعیت حوادثی که بر زمین
... بیشتر