منابع آزمون

نمونه سوالات آزمون های کلیه دانشگاه ها را می توانید از بخش زیر دانلود نمایید.
ابتدا با استفاده از کلید جستجو رشته مورد نظر را تایپ و جستجو نمایید. سپس بر اساس مقطع و سال، آزمون مورد نظر را دانلود نمایید.
عنوان
شرح
تاریخ
منابع ارشد فراگیر پیام نور پژوهش هنر
منبع درسی اعلام شده
1388-11-05