منابع آزمون / منابع ارشد فراگیر پیام نور زیست شناسی گیاهی (سلولی و تکوینی - سیستماتیک و بوم شناسی - فیزیولوژی) به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

منابع ارشد فراگیر پیام نور زیست شناسی گیاهی (سلولی و تکوینی - سیستماتیک و بوم شناسی - فیزیولوژی)

شرح : منبع درسی اعلام شده
توضیحات :

کد درس (1112109) نام درس: جذب و انتقال (2 واحد)- منابع: جذب و انتقال در گیاهان- مؤلف: مه‌لقا قربانلی- ناشر: پیام نور- ملاحظات:------
کد درس (1112104) نام درس: اکولوژی پوششهای گیاهی (2 واحد)- منابع: اکولوژی پوششهای گیاهی- مؤلف: یونس عصری- ناشر: پیام نور- ملاحظات: -------
کد درس (1112110) نام درس: فلور ایران (2 واحد)- منابع: فلور ایران- مؤلف: مهدی یوسفی- ناشر: پیام‌نور- ملاحظات:-----
کد درس (1112163) نام درس: زبان تخصصی (2 واحد)- منابع: متون تخصصی زیست شناسی- مؤلف: مهدی یوسفی- ناشر: پیام نور- ملاحظات:-----


سرفصل :


تاریخ : 1388-11-07