منابع آزمون / منابع ارشد فراگیر پیام نور حسابداری به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

منابع ارشد فراگیر پیام نور حسابداری

شرح : منبع درسی اعلام شده
توضیحات :

کد درس (1214048) نام درس: حسابداری پیشرفته (3 واحد)- منابع: فلسفه حسابرسی- مؤلف: یحیی حساس یگانه- ناشر: علمی و فرهنگی- ملاحظات:-------

کد درس (1214051) نام درس: حسابداری دولتی پیشرفته (3 واحد)- منابع: حسابداری و کنترلهای مالی دولتی- مؤلف: جعفر بابا خانی- ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی- ملاحظات:-------

کد درس (1214049) نام درس: حسابداری مدیریت (3 واحد)- منابع: 1- حسابداری مدیریت با تأکید استراتژیک- مؤلف: بلوچر- چن- لی- ترجمه: علی پاساییان- ناشر: ترمه- ملاحظات: --- 2- حسابداری مدیریت نشریه 131- رضا شباهنگ- سازمان حسابرسی- ------


سرفصل :


تاریخ : 1388-11-06