منابع آزمون / منابع ارشد فراگیر پیام نور پژوهش هنر به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

منابع ارشد فراگیر پیام نور پژوهش هنر

شرح : منبع درسی اعلام شده
توضیحات :

کد درس (1712001) نام درس: آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران (3 واحد)- منابع: تاریخ ادبیات ایران (رشته کتابداری)- مؤلف: توفیق ه سبحانی- ناشر: پیام نور 1378- ملاحظات: کل کتاب مطالعه شود.

کد درس (1712002) نام درس: زبان تخصصی1 (3 واحد)- منابع: لاتین- مؤلف: مهری اشکی- مهدی حسینی- ناشر: سمت (1386)- ملاحظات: کل کتاب مطالعه شود.

کد درس (1712004) نام درس: بررسی و تحلیل مکاتب هنری (3 واحد)- منابع: روش تجزیه و تحلیل آثار نقاشی کلاسیک جلد اول- و روش تجزیه و تحلیل آثار نقاشی مدرن جلد دوم- مؤلف: مرتضی گودرزی (دیباج)- ناشر: عطایی (1384)- ملاحظات: کل کتاب مطالعه شود.


سرفصل :


تاریخ : 1388-11-05