منابع آزمون / منابع ارشد فراگیر پیام نور فیزیک (اتمی و مولکولی - حالت جامد - ذرات بنیادی و نظریه میدان ها - فیزیک بنیادی - فیزیک نجومی - هسته ای) به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

منابع ارشد فراگیر پیام نور فیزیک (اتمی و مولکولی - حالت جامد - ذرات بنیادی و نظریه میدان ها - فیزیک بنیادی - فیزیک نجومی - هسته ای)

شرح : منبع درسی اعلام شده
توضیحات :

کد درس (1113156) نام درس: الکترودینامیک(1) (4 واحد)- منابع: Classical Electrodynamis-مؤلف:J.D.Jackson- ناشر:Jhon Wiley & Sons- ملاحظات: 5 فصل اول از ویرایش سوم (1998) مطالعه شود.

کد درس (1113155) نام درس: مکانیک کوانتومی پیشرفته (3 واحد)- منابع:Modern Quantum Mechanics- مؤلف:J.J.Sakurai- ناشر:Addison Wesley- ملاحظات: 3 فصل اول مطالعه شود.

کد درس (1113159) نام درس: مکانیک آماری پیشرفته1 (3 واحد)- منابع:Statical Mechanics- مؤلف:Pathria- ناشر:Elsevier- ملاحظات: 6 فصل اول از ویرایش دوم (1996) مطالعه شود.


سرفصل :


تاریخ : 1388-11-07