منابع آزمون / منابع ارشد فراگیر پیام نور الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

منابع ارشد فراگیر پیام نور الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث

شرح : منبع درسی اعلام شده
توضیحات :

کد درس (1220384) نام درس: تاریخ حدیث (2 واحد)- منابع: تاریخ عمومی حدیث- مؤلف: دکتر مجید معارف- ناشر: انتشارات کویر- ملاحظات: کل کتاب مطالعه شود.

کد درس (1220385) نام درس: تفسیر قرآن کریم(1) (2 واحد)- منابع: مجمع البیان (متن عربی)- مؤلف: طبرسی- ناشر: یکی از چاپهای موجود- ملاحظات: سوره های: القمر، الحمن، الواقعه و الحدید مطالعه شود.

کد درس (1220386) نام درس: علوم قرآنی(1) (2 واحد)- منابع: التمهید فی علوم القرآن= جلد اول- مؤلف: آیت الله محمدهادی معرفت- ناشر: تمهید (قم)- ملاحظات: از ابتدای کتاب تا ابتدای صفحه 239 (معرفه اسباب النزول) مطالعه شود.

کد درس (1220391) نام درس: روشهای تفسیری (2 واحد)- منابع: تفسیر و مفسران- مؤلف: آیت الله محمدهادی معرفت- ناشر: تمهید(قم)- ملاحظات:-----

کد درس (1220395) نام درس: تاریخ قرآن (2 واحد)- منابع: تاریخ قرآن- مؤلف: محمود رامیار- ناشر: انتشارات امیرکبیر- ملاحظات:----


سرفصل :


تاریخ : 1388-11-07