منابع آزمون / منابع ارشد فراگیر پیام نور برنامه ریزی درسی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

منابع ارشد فراگیر پیام نور برنامه ریزی درسی

شرح : منبع درسی اعلام شده
توضیحات :

کد درس (1211222) نام درس: فناوری آموزشی پیشرفته (2 واحد)- منابع: کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس- مؤلف: بهمن زندی و عبدالرحمن جریحی- ناشر: پیام نور- ملاحظات: -----

کد درس (1211212) نام درس: کاربرد تئوریها و اصول یادگیری در برنامه ریزی درسی (2 واحد)- منابع: روانشناسی تربیتی- مؤلف: حسین لطف آبادی- ناشر: سمت- ملاحظات: -----

کد درس (1211218) نام درس: آمار استنباطی پیشرفته (2 واحد)- منابع: استنباط آماری در روانشناسی و علوم تربیتی- مؤلف: فرهاد شقاقی- پرویز نصیری- ناشر: پیام نور- ملاحظات:-----

کد درس (1211221) نام درس: تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته (2 واحد)- منابع: نگاهی دوباره به تربیت اسلامی (جلد اول)- مؤلف: خسرو باقری- ناشر: مدرسه- ملاحظات:------


سرفصل :


تاریخ : 1388-11-07