مقالات /مهندسی معدن / قانون معادن در ایران(188ص) به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

قانون معادن در ایران(188ص)

این مقاله از بخش های زیر تشکیل شده است:
قانون معادن
آیین نامه اجرایی قانون معادن
قانون ایمنی در معادن
آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
اساسنامه سازمان زمین شناسی کشور
اساسنامه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
اساسنامه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی
نویسنده : مرتضی ناروئی
تعداد صفحه : 0
مشخصات فایل : 2.47MB / PDF
قیمت : رایگان