زبانشناسی

 دریافت(دانلود) مقالات و تحقیقات علمی

برای دریافت (دانلود) مقاله مورد نظر ابتدا می بایست فرم عضویت را تکمیل نمایید.
پس از ورود به سیستم، اعتبار لازم را خریداری نموده و نسبت به دانلود فایل اقدام نمایید.
نام فایل
نویسنده
قیمت
سال انتشار
تعداد صفحه
مشخصات فایل
چکیده
دریافت
مقاله زبانشناسی - برخی ساختهای نحوی قالبی شده در زبان فارسی (6ص)
الکساندرورتینکوف، ترجمه محسن شجاعی
رایگان
0
183KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله زبانشناسی - پیوند زبان فارسی و عربی (13ص)
ندا طه ، ترجمه زهرا خسروی
رایگان
0
442KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله زبانشناسی - تشخیص از دیدگاه زبان شناسی (8ص)
محمد حسین یمین
رایگان
0
175KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله زبانشناسی - دیکتاتوری زبان (5ص)
ابر اهیم رزم آرا
رایگان
0
177KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله زبانشناسی - زبان جلوه گاه تاریخ (16ص)
ژ. کریستوا ، ترجمه گلناز افشار
رایگان
0
308KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله زبانشناسی - زبان شعار (20ص)
محمدنقی طیب و بتول علی نژاد
رایگان
0
437KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله زبانشناسی - زبان شناسی از آغاز تا امروز (7ص)
غلامرضا عمرانی
رایگان
0
383KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله زبانشناسی - زبان و فرهنگ (8ص)
امان الله قرائی مقدم
رایگان
0
976KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله زبانشناسی - زبان و ملیّت (15ص)
سیمیو پوتر، ترجمه بهروز عزب دفتری
رایگان
0
399KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله زبانشناسی - سرنوشت زبان بازگوی سرنوشت ملت است (21ص)
محمدجان شکوری بخارایی
رایگان
0
932KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله زبانشناسی - لغت نامه ترکی(81ص)
سجاد کیانفر
رایگان
0
4.38MB / PDF
دریافت فایل
مقاله زبانشناسی - مبانی زبانشناسی عمومی ؛ اصول و روشهای زبانشناسی نقشگرا (16ص)
آندره مارتینه ، ترجمه هرمز میلانیان
رایگان
0
619KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله زبانشناسی - مکالمه ساده زبان ژاپنی(80ص)
بخش فارسی رادیو ژاپن
رایگان
0
3.34MB / PDF
دریافت فایل
مقاله زبانشناسی - نظریه اطلاعات و تقریبهایی از زبان فار سی (12ص)
مهدی ملک آرائی و شهریار بروجردیان
رایگان
0
209KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله زبانشناسی - نظریه های ترجمه در عصر حاضر (6ص)
ادوین گنتزلر، ترجمه علی صلح جو
رایگان
0
211KB / PDF
---
دریافت فایل