جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد پیام نور (ترمی) مترجمی زبان انگلیسی - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد پیام نور (ترمی) مترجمی زبان انگلیسی - سوالات، جزوات، منابع و ...

ردیف
نمونه
رشته
درس
سال
قیمت
دانلود
1
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) مترجمی زبان انگلیسی
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) مترجمی زبان انگلیسی
سوالات درس روش تدریس زبان انگلیسی
نیمسال اول 1390
رایگان
2
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) مترجمی زبان انگلیسی
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) مترجمی زبان انگلیسی
سوالات درس اصول و روش تحقیق 1
تابستان 1389
رایگان
3
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) مترجمی زبان انگلیسی
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) مترجمی زبان انگلیسی
سوالات درس کلیات زبان شناسی 1
تابستان 1389
رایگان
4
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) مترجمی زبان انگلیسی
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) مترجمی زبان انگلیسی
سوالات درس کلیات زبان شناسی 2
تابستان 1389
رایگان
5
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) مترجمی زبان انگلیسی
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) مترجمی زبان انگلیسی
سوالات درس نگارش پیشرفته
تابستان 1389
رایگان

نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور که در پایان هر ترم تحصیلی و به صورت دو نیمسال در هر سال تحصیلی برگزار می گردد، شامل گروه های درسی علوم پایه، الهیات و علوم اسلامی، مدیریت و اقتصاد و حسابداری، ادبیات و زبان های خارجه، علوم اجتماعی، هنر و معماری، علوم تربیتی و روانشناسی، فنی و مهندسی، علوم کشاورزی می باشد.