جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد پیام نور (ترمی) علوم کامپیوتر - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد پیام نور (ترمی) علوم کامپیوتر - سوالات، جزوات، منابع و ...

ردیف
نمونه
رشته
درس
سال
قیمت
دانلود
1
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) علوم کامپیوتر
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) علوم کامپیوتر
سوالات درس آنالیز عددی 2
نیمسال اول 1390
رایگان
2
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) علوم کامپیوتر
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) علوم کامپیوتر
سوالات درس اصول سیستم های عامل
نیمسال اول 1390
رایگان
3
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) علوم کامپیوتر
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) علوم کامپیوتر
سوالات درس اصول طراحی نرم افزار 1
نیمسال اول 1390
رایگان
4
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) علوم کامپیوتر
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) علوم کامپیوتر
سوالات درس زبان تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات
نیمسال اول 1390
رایگان
5
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) علوم کامپیوتر
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) علوم کامپیوتر
سوالات درس طراحی و تحلیل الگوریتم ها
نیمسال اول 1390
رایگان
6
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) علوم کامپیوتر
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) علوم کامپیوتر
سوالات درس معماری کامپیوتر
نیمسال اول 1390
رایگان
7
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) علوم کامپیوتر
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) علوم کامپیوتر
سوالات درس معماری کامپیوتر
نیمسال اول 1390
رایگان
8
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) علوم کامپیوتر
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) علوم کامپیوتر
سوالات درس هوش مصنوعی
نیمسال اول 1390
رایگان

نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور که در پایان هر ترم تحصیلی و به صورت دو نیمسال در هر سال تحصیلی برگزار می گردد، شامل گروه های درسی علوم پایه، الهیات و علوم اسلامی، مدیریت و اقتصاد و حسابداری، ادبیات و زبان های خارجه، علوم اجتماعی، هنر و معماری، علوم تربیتی و روانشناسی، فنی و مهندسی، علوم کشاورزی می باشد.