جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد پیام نور (ترمی) علوم تربیتی (پیش دبستانی - برنامه ریزی درسی و آموزشی - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش) - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد پیام نور (ترمی) علوم تربیتی (پیش دبستانی - برنامه ریزی درسی و آموزشی - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش) - سوالات، جزوات، منابع و ...

ردیف
نمونه
رشته
درس
سال
قیمت
دانلود
1
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) علوم تربیتی (پیش دبستانی - برنامه ریزی درسی و آموزشی - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش)
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) علوم تربیتی (پیش دبستانی - برنامه ریزی درسی و آموزشی - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش)
سوالات درس تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران
تابستان 1389
رایگان
2
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) علوم تربیتی (پیش دبستانی - برنامه ریزی درسی و آموزشی - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش)
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) علوم تربیتی (پیش دبستانی - برنامه ریزی درسی و آموزشی - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش)
سوالات درس روش های آماری در علوم تربیتی
تابستان 1389
رایگان
3
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) علوم تربیتی (پیش دبستانی - برنامه ریزی درسی و آموزشی - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش)
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) علوم تربیتی (پیش دبستانی - برنامه ریزی درسی و آموزشی - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش)
سوالات درس روش های آماری در علوم تربیتی
تابستان 1389
رایگان

نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور که در پایان هر ترم تحصیلی و به صورت دو نیمسال در هر سال تحصیلی برگزار می گردد، شامل گروه های درسی علوم پایه، الهیات و علوم اسلامی، مدیریت و اقتصاد و حسابداری، ادبیات و زبان های خارجه، علوم اجتماعی، هنر و معماری، علوم تربیتی و روانشناسی، فنی و مهندسی، علوم کشاورزی می باشد.