جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد پیام نور (ترمی) علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی) - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد پیام نور (ترمی) علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی) - سوالات، جزوات، منابع و ...

ردیف
نمونه
رشته
درس
سال
قیمت
دانلود
1
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی)
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی)
سوالات درس جامعه شناسی آموزش و پرورش
نیمسال اول 1390
رایگان
2
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی)
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی)
سوالات درس جامعه شناسی ایلات و عشایر
نیمسال اول 1390
رایگان

نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور که در پایان هر ترم تحصیلی و به صورت دو نیمسال در هر سال تحصیلی برگزار می گردد، شامل گروه های درسی علوم پایه، الهیات و علوم اسلامی، مدیریت و اقتصاد و حسابداری، ادبیات و زبان های خارجه، علوم اجتماعی، هنر و معماری، علوم تربیتی و روانشناسی، فنی و مهندسی، علوم کشاورزی می باشد.