سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و سی و هشتم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و سی و هشتم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام رنگ گيرنده هاي مخروطي و استوانه اي چشم انسان را به ميزان بيشتري تحريک کرده و در نتيجه وضوح ديد زيادتري را ايجاد مي کند؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) قرمز
2) سبز
3) زرد
4) آبي

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تعريف «مطالعه معاني صورت هاي مادي و فيزيکي نشانه ها» مربوط به کدام گزينه است؟
1) سمانتيک
2) سميوتيک
3) سابرنتيک
4) هرمنوتيک

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– شناخت پيکره محصول توسط حواس از چه طريقي حاصل مي شود؟
1) ابعاد فيزيکي
2) روش ساخت محصول
3) عناصر گشتالت
4) مکانيزم هاي محصول

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– درک توليد مورد استفاده،‌ بيشتر توسط کدام يک صورت مي پذيرد؟
1) تجربه فردي
2) تجربه ديگران
3) توجه به عملکرد
4) حواس پنجگانه

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام گزينه جديدترين گرايش در طراحي صنعتي محسوب مي شود؟
1) طراحي خدمات
2) طراحي محصولات
3) طراحي وسايط حمل و نقل
4) طراحي محيط و المان هاي محيطي

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– دو اصــل «تمرکــز اوليــه بــر کــاربر» و «اندازه گيري هاي تجربي»  از مولفه هاي کدام رويکرد در طراحي است؟
1) محصول محور
2) کاربر محور
3) فرهنگ محور
4) شيئ گرا

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– روش طراحي محصولات مدولار بر مبناي چه اصولي است؟
1) پاسخ به صداي مشتري در استفاده راحت تر
2) تطبيق کارکردهاي محصول با رفتار مشتري
3) کارفرما محوري و تقليل هزينه هاي توليد
4) مشتري مداري و افزايش طيف انتخاب

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کشورهاي فراصنعتي در چه ويژگي،‌ پيشرو هستند؟
1) توليد اطلاعات
2) توليد انبوه
3) توليد و خريد تکنولوژي
4) طراحي محصول

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در روش هاي نوين قيمت گذاري محصول،‌ کدام يک از عوامل ذيل تعيين کننده مي باشد؟
1) هزينه هاي توليد و بازاريابي
2) ميزان فروش و سود حاصل از آن
3) توان خريد مشتري و قيمت رقبا در بازار
4) استراتژي شرکت و قيمت تمام شده محصول

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام نوع از فعاليت هاي اقتصادي زير از لحاظ «انتقال دارايي ها به غير» کم ترين انعطاف پذيري را دارد؟
1) شرکت تضامني
2) شرکت سهامي خاص
3) شرکت سهامي عام
4) شرکت با مسئوليت محدود

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از حرکات بدني زير،‌ براساس اهرم نوع دوم عمل مي کنند؟
1) اعمال نيروي دست براي هل دادن گاري
2) باز و بسته شدن آرواره پايين (فک پايين)
3) حرکت خم کردن سر و گردن به سمت جلو
4) خم و راست شدن زانو در رکاب زدن دوچرخه

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ارتفاع سطح نشيمن پارک براساس کدام گزينه طراحي مي شود؟
1) صدک پنجم ارتفاع رکبي
2) صدک پنجم ارتفاع زانو
3) صدک نود و پنجم ارتفاع زانو
4) صدک نود و پنجم ارتفاع رکبي

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نقطه شروع طراحي ارگونوميک صندلي خودرو سواري کجاست؟
1) ارتفاع زانو
2) استخوان آرنج
3) ERP
4) SRP

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام يک از حوزه هاي ارگونومي،‌ فاکتورهاي فني - اجتماعي،‌ مطرح مي شود؟
1) ارگونومي محيطي
2) ارگونومي شناختي
3) ميکرو ارگونومي
4) ماکرو ارگونومي

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– جمله «اين خطر وجود دارد که توسعه کنوني تمدن در حال نابود کردن زيبايي هاي زندگي باشد...» را چه کسي گفته است؟
1) پيتر بهرنس
2) فيليپ استارک
3) لودويگ ميس وندرو
4) ويليام موريس

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– انتقال پيام هاي تبليغاتي با استفاده از توليد انبوه چيني در مسنوجات و توزيع بسيار وسيع آن ها در کدام دهه ميلادي و توسط طراحان کدام کشور انجام مي شد؟
1) سي - آلمان
2) سي - امريکا
3) بيست - روسيه
4) بيست - ايتاليا

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از مشخصه اشياي دوران اسلامي است؟
1) خوشنويسي
2) رنگ هاي شفاف و درخشان
3) نقوش هندسي و تصويري
4) نقوش گياهي و تصويري

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام گزينه در شکل و نقوش اشياي دوران اسلامي تاثيرگذارتر بودند؟
1) اقتباس و الهام از آثار تمدن هاي مجاور
2) زندگي دامداري،‌ کشاورزي و باورهاي قومي
3) ادبيات،‌ اساطير و تداوم سنت هاي پيشينيان
4) باورهاي مذهبي و اعمال سليقه مصرف کنندگان

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– چرا بيشتر تفکرات آوانگارد در طراحي صنعتي توليد نمي شود؟
1) مجازي بودن طرح ها
2) مشکلات اقتصادي توليد
3) عدم تطبيق با امکانات ساخت
4) عدم تطبيق با نيازهاي کاربران

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تلفيق عناصر تکنولوژيک با طبيعي در کدام سبک ديده مي شود؟
1) ارگانيک ديزاين
2) بيو ديزاين
3) ترنس هايتک
4) رترو ديزاين