سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و بیست و دوم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و بیست و دوم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بال ها و پاهاي کدام يک از پرندگان زير براي شکار در لابلاي درختان متراکم سازگار شده است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) ترمتاي
2) طرلان
3) شاهين
4) عقاب دو بردار

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک عامل اصلي تعيين کننده محل حضور خرس قهوه اي است؟
1) ارتفاع از سطح دريا
2) پوشش گياهي
3) وجود پستي و بلندي
4) وجود منابع غذايي

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بال هاي کشيده و نوک تيز و داسي شکل از مشخصات کدام يک از گونه هاي زير است؟
1) پيغو
2) سارگپه جنگلي
3) کورکور حنايي
4) ليل

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تفاوت ردپاي کفتار و يوزپلنگ در ............... است.
1) ناخن ها
2) شکل پينه وسط
3) تعداد انگشتان پاهاي جلو
4) تعداد انگشتان پاهاي عقب

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– استراتژي شکار در گربه سانان (به غير از يوزپلنگ) مبتني بر ............... است.
1) تعقيب کردن
2) شکار تصادفي
3) کمين کردن
4) محاصره طعمه

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام دو گونه را نمي توان در يک زيستگه مشاهده کرد؟
1) آهو و جبير
2) خرگوش و آهو
3) گور و جبير
4) يوز و گور

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از گونه هاي زير گروه ها (گله ها) بزرگ تري تشکيل مي دهند؟
1) آهوي ايراني
2) جبير
3) شوکا
4) گرگ

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام يک از پرندگان زير قلم پا (Tarsus) داراي پر است؟
1) سارگپه معمولي
2) سياه خروس
3) عقاب ماهي گير
4) کبک دري

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از پرندگان زير هنگام پرواز دسته جمعي تشکيل يک گروه 7 شکل مي دهند؟
1) تيهو
2) درناي معمولي
3) کبک
4) لک لک سياه

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– پرنده ايست کنار آبزي با منقار و پيشاني قرمز رنگ،‌ به راسته درناسانان تعلق دارد،‌ رنگ عمومي بدن آبي بنفش است:
1) چنگرنوک سرخ
2) درناي طناز
3) درناي سيبري
4) طاووسک

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از پرندگان شکاري روز پرواز است؛ سرو گردن برهنه،‌ جثه بزرگ و رنگ عمومي بدن قهوه اي رنگ است:
1) دال
2) کرکس مصري
3) کورکور حنايي
4) هما

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام يک از جانوران زير رشته هاي عصبي و رگ هاي خوني هر ساله داراي رشد است؟
1) جغدها
2) گرازها
3) گوزن ها
4) نهنگ ها

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از جانوران زير طول روده بلندتري دارند؟
1) پلنگ
2) فک
3) کفتار
4) گرگ

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام عامل بر عمق خاک (ايجاد خاک عميق) بيشتر اثر دارد؟
1) اقليم
2) ارتفاع از سطح دريا
3) نوع سنگ مادر
4) شيب زمين

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در منطقه اي با شيب حدود 8 درصد،‌ چنان چه آزيموت خط شيب با شمال زاويه 125 درجه بسازد،‌ جهت شيب چيست؟
1) شرقي
2) جنوب شرقي
3) جنوب غربي
4) بدون جهت

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– توان پلايا،‌ براي توسعه (استفاده از سرزمين) چه ميزان است؟
1) توان ضعيف دارد
2) توان توسط دارد.
3) توان خوب دارد.
4) فاقد توان است.

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– گياهان کدام شکل ازت را جذب مي کنند؟
1) آمونياک
2) يون نيتريت
3) يون آمونيم
4) يون نيترات

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از موارد زير جدي ترين تهديد براي بابوم توندرا به شمار مي رود؟
1) گسترش زمين هاي کشاورزي
2) گسترش شهرها
3) استخراج زغال سنگ
4) گرمايش جهاني

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از عوامل زير تاثير کمتري بر تخريب جنگل هاي مانگرو دارد؟
1) آلودگي هاي نفتي
2) بالا آمدن سطح آب درياها
3) توسعه آبزي پروري
4) سدسازي و انسداد رودخانه ها

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– الگوي بزرگ مقياس مربوط به توزيع گونه ها،‌ علل و تاريخچه اين توزيع را چه مي گويند؟
1) تنوع زيستي  
2) بزرگ نمايي زيست شناختي
3) جغرافياي زيستي
4) کنترل زيستي