سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و چهل و سوم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و چهل و سوم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – نظريه پرداز سبک معماري نوگراي ايراني که ساختمان دانشگاه بوعلي سينا را در شهر همدان طراحي کرد،‌ نام ببريد. سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) کامران ديبا    
2) محسن فروغي
3) هوشنگ سيحون
4) نادر اردلان
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – «فرم با عملکرد يکي است»،‌ اين شعار کدام يک از سبک هاي معماري به شمار مي آيد؟    
1) سبک بين الملل    
2) سبک هاي تک
3) سبک ارگانيک
4) سبک اکوتک
 
- سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – يکي از علل پيدايش نوگرايي (مدرنيسم) در معماري،‌ رنسانس مي باشد. شهر خاستگاه رنسانس را نام ببريد.    
1) بيزانس    
2) فلورانس
3) رم
4) ونيز

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – در پلان کدام يک از ساختمان هاي شاخص دوره ساساني سنت شکني مهمي صورت مي پذيرد و اصل تقارن بر هم مي خورد؟    
1) کاخ سروستان    
2) کاخ فيروزآباد
3) کاخ بيشاپور
4) قصر شيرين

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – پيدايش عنصر معماري «ايران» به کدام دور منسوب مي شود و فرضيه پديداري آن چه بوده است؟    
1) مادها،‌ طراحي امنيتي    
2) هخامنشي ها،‌ طراحي اقليمي
3) ساساني،‌ ايجاد چشم انداز
4) پارت ها،‌ رابطه با طبيعت

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – پيدايش مدولي به نام «مربع تقاطع» براي طراحي کليسا مربوط به کدام دوره معماري است؟    
1) کارولنژيان     
2) صدر مسيحيت
3) اوتوني ها
4) رمانسک

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – نماسازي الحاقي براي نخستين بار در کدام شيوه معماري ايران اسلامي متداول مي شود؟    
1) شيوه ي خراساني   
2) شيوه ي رازي
3) شيوه ي آذري
4) شيوه ي اصفهاني

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – شيوه ي معماري اغلب بناهاي دانشگاه تهران در کدام گروه سبک معماري قرار دارد؟    
1) معماري سبک کلاسيک اروپا   
2) معماري سبک بين الملل
3) ادامه معماري سبک تهران
4) معماري سبک احيايي

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – تقسيم معماري به دو نوع يادماني و مردمي يا بومي و تمرکز بر معماري بومي با مقايسه در سطح محلي،‌ ملي و جهاني مربوط به کدام نگرش است؟    
1) نگرش اجتماعي     
2) نگرش شکلي
3) نگرش معناگرا
4) نگرش فرهنگي اجتماعي

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام دو محقق پيرو نگاه شکل گرا در معماري بودند؟    
1) دوران و الگي    
2) راب کرير و الگي
3) دوران و راب کرير
4) بوفن و راب کرير

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – مدرسه معماري که در آن بيشتر جنبه هاي فني پرداخته شده است کدام است و بنيان گذار آن چه کسي بوده است؟    
1) بوزار،‌ شارل لوبرون   
2) باهاووس،‌ گروپيوس
3) باهاووس،‌ ميس وندروهه
4) بوزار،‌ لوکوربوزيه

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – ديواره جداره خارجي ساختمان در کدام گزينه بهتر مي باشد؟    
1) ديوار دو جداره    
2) ديوار با عايق حرارتي و ايمني
3) ديوار مسلح
4) ديوار با نماي برجسته

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – درهاي ورودي ساختمان چه ويژگي بايد داشته باشد؟    
1) تنوع در رنگ و مصالح داشته باشد.    
2) ضد آتش و سرقت باشد.
3) ايمني کامل باشد.
4) ابعاد لنگه درب،‌ متناسب با اسباب کشي در ساختمان باشد

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام يک از موارد در اطفاء حريق در يک ساختمان موثر مي باشد؟    
1) اجراي پله و درهاي اضطراري    
2) ايجاد تدابير ايمني
3) بکار بردن مصالح مقاوم در برابر آتش
4) استفاده از آژيرهاي اعلام خطر

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – استفاده از نماهاي شيشه اي در ساختمان در چه شرايطي مناسب مي باشد؟    
1) زيباسازي نماي ساختمان    
2) جلوگيري از اتلاف انرژي در ساختمان
3) ضد زلزله نمودن ساختمان
4) سبک سازي ساختمان

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – به منظور اجراي کف سازي در طبقه همکف،‌ کدام گزينه بهتر مي باشد؟    
1) اجراي عايق رطوبتي    
2) اجراي بلوکاژ در زير کف سازي
3) اجراي کانال در زير کف سازي
4) اجراي خاک با کوبش مناسب

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام گزينه براي نماسازي يک ساختمان موثر مي باشد؟    
1) عدم اشراف به درون ساختمان     
2) رنگ آميزي مناسب
3) ايجاد حجم هاي متنوع در نما
4) مصالح مقاوم

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام يک از انواع پله هاي زير جهت اجرا در يک ساختمان بلند مرتبه توصيه مي شود؟    
1) پله با سازه فلزي     
2) پله با سازه بتني درجا
3) پله بتني - آجري
4) پله پيش ساخته

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – در ساخت و اجراي جداول بتني پياده رو و خيابان،‌ توجه به کدام مورد زير در اولويت قرار دارد؟    
1) رنگ جدول بتني    
2) نوع سيمان بکار رفته در جدول
3) درز انبساط در جداول بتني
4) نحوه نصب جدول بتني

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – استفاده از دو پوش در يک ساختمان در کدام مورد اثرگذار نمي باشد؟    
1) نورپردازي    
2) آکوستيک
3) عايق حرارتي
4) تاسيسات