جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری پیام نور کتاب هدیه دهید

دکتری پیام نوردکتری فراگیر پیام نور
لیست کلیه رشته های دکتری فراگیر پیام نور اکنون مقابل شماست. با انتخاب رشته مورد نظر امکان مشاهده مواد امتحانی دکتری فراگیر پیام نور، رشته ها و گرایش های دکتری فراگیر پیام نور و کلیه خدمات رشته مورد نظر را خواهید داشت.


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و هشتاد و هشتم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – پيشنهاد تقسيم شهر به دو بخش ثابت و متغير(يا اصلي و فرعي) توسط کدام نهضت شهرسازي مطرح شد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) باغ شهر
2) تجددگرا (مدرنيزم)
3) گروه ده (تيم تن)
4) فراتجدد (پست مدرنيزم)

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) –خلاقيت و نوآوري هنري مستلزم چيست؟
1) ادراک عميق
... بیشتر

دکتری پیام نور-حقوق بین الملل کد : 9006 | بازدید : 798

...

دکتری پیام نور-علوم اقتصادی کد : 9009 | بازدید : 790

...

دکتری پیام نور-مدیریت بازرگانی کد : 9011 | بازدید : 863

...

دکتری پیام نور-مهندسی صنایع کد : 9013 | بازدید : 839

...