دفترچه ثبت نام آزمون ها / کاردانی به کارشناسی فراگیر پیام نور به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی فراگیر پیام نور

دفترچه های انتخاب رشته و ثبت نام کلیه آزمون های تحصیلات تکمیلی را می توانید دانلود نمایید.
ردیف
نام فایل
سال
حجم فایل
دریافت
1
کاردانی به کارشناسی فراگیر پیام نور - دفترچه راهنمای پذیرش دانشپذیر آزمون کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) فراگیر پیام نور - (بهمن 1391 و مهر 1392) - نوبت پنجم
1391
1.15MB
2
کاردانی به کارشناسی فراگیر پیام نور - دفترچه راهنمای پذیرش دانشپذیر آزمون کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) فراگیر پیام نور - نیمسال دوم (بهمن 1390) - نوبت چهارم
1390
1020KB
3
کاردانی به کارشناسی فراگیر پیام نور - دفترچه راهنمای پذیرش دانشپذیر آزمون کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) فراگیر پیام نور - نیمسال اول (اردیبهشت 1390) - نوبت سوم
1390
1.71MB
4
کاردانی به کارشناسی فراگیر پیام نور - دفترچه راهنمای پذیرش دانشپذیر آزمون کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) فراگیر پیام نور - نیمسال اول (اردیبهشت 1389) - نوبت دوم
1389
898KB
5
کاردانی به کارشناسی فراگیر پیام نور - دفترچه راهنمای پذیرش دانشپذیر آزمون کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) فراگیر پیام نور - نیمسال اول (مرداد 1388) - نوبت اول
1388
787KB