جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری گیاه پزشکی - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری گیاه پزشکی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: حشره شناسی، عوامل بیماری زای گیاهی، گیاه پزشکی گیاهان زراعی، گیاه پزشکی گیاهان باغی، گیاه پزشکی محصولات انباری و خانگی، گیاه پزشکی سبزی و صیفی، گیاه پزشکی درختان غیر مثمر و زینتی، جانوران زیان آور در کشاورزی، سم شناسی، زبان انگلیسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).