جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی پیوسته آزاد / کاردانی پیوسته آزاد کودکیاری - مربی کودک - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی پیوسته آزاد کودکیاری - مربی کودک - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: زیست شناسی (10 سوال)، تغذیه و بهداشت مواد غذایی (10 سوال)، بیماری های شایع کودکان (10 سوال)، بهداشت روانی (10 سوال)، بهداشت مادر و کودک (10 سوال)، فعالیت های آموزشی پیش دبستانی (10 سوال)، پرورش خلاقیت در کودکان (10 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).