جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری آزاد / دکتری آزاد کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری آزاد کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان تخصصی (انگلیسی)، آزمون و ارزیابی ماشین های کشاورزی، مدیریت مصرف انرژی در کشاورزی، طراحی ماشین های کشاورزی، روش ها و ابزار اندازه گیری، ریاضیات و آمار، مقاومت مصالح، تحلیل سیستم های مکانیزه کشاورزی، ضایعات و بازیافت مواد کشاورزی، انتخاب و کاربرد ماشین های کشاورزی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و شصتم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – Caprolactam،‌ مونومر تشکيل دهنده کدام ماده است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) پلي آميد
2) پلي اتيلن
3) پلي استر
4) پلي وينيل کلرايد

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از مشخصه هاي زير در ساختمان تورهاي ترال پلاژيک ديده نمي شود؟
1) بال هاي بلند
2) تخته ترال
3) بدنه
... بیشتر