جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری آزاد / دکتری آزاد کشاورزی - علوم باغبانی - گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری آزاد کشاورزی - علوم باغبانی - گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان تخصصی (انگلیسی)، فیزیولوژی گیاهی و تکثیر گیاهان، مواد تنظیم کننده رشد گیاهی و ریزازدیادی، گیاه شناسی و تغذیه گیاهان در باغبانی، کشت و پرورش گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای، اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای، میوه کاری، اصلاح درختان میوه، سبزی کاری، اصلاح سبزی ها، گلکاری، اصلاح گیاهان زینتی، فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی، تکنولوژی پس از برداشت (بسته بندی) محصولات باغی، مبانی بیوتکنولوژی، مارکرهای مولکولی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و پنجم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براساس نظر خانم «مري ريچموند» .............. سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) رفاه کودک و رفاه خانواده يک موضوع واحد تلقي مي شود.
2) توزيع مجدد درآمد بايد منجر به انتقال واقعي قدرت خريد به گروه هاي کم درآمد گردد.
3) سه شاخص اصلي توسعه انساني عبارتند از: سطح سواد،‌ قدرت خريد و طول عمر توام با سلامتي.
4) مراد از ضرر مادر زيان بدني و زيستي در هنگـــام بارداري هاي مکرر
... بیشتر