جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی پیوسته آزاد / کاردانی پیوسته آزاد کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

کاردانی پیوسته آزاد کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: مبانی رایانه و سخت افزار (15 سوال)، برنامه سازی (20 سوال)، شبکه های رایانه ای (10 سوال)، سیستم عامل (15 سوال)، بانک اطلاعاتی (10 سوال)، ریاضی (10 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).