جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی کارشناسی حرفه ای هدایتگری سیاسی - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی کارشناسی حرفه ای هدایتگری سیاسی - سوالات، جزوات، منابع و ...

رشته های تحصیلی کاردانی مرتبط با رشته مهندسی فناوری کارشناسی حرفه ای هدایتگری سیاسی: آموزش ابتدایی - آموزش دینی و عربی - آموزش زبان انگلیسی - آموزش علوم تجربی - تاریخ - جغرافیا - راهنمای آموزشی - کودک یاری (همه گرایش ها) - متصدی امور آموزشی - مروج سیاسی (همه گرایش ها) - معلم فنی (همه گرایش ها) - آموزش حرفه و فن - آموزش راهنمایی و مشاوره - آموزش زبان و ادبیات فارسی - الهیات (همه گرایش ها) - تکنولوژی آموزشی - خدمات پرورشی - علوم تربیتی (همه گرایش ها) - مترجمی اسناد و مدارک - مربی (همه گرایش ها) - معارف اسلامی (همه گرایش ها) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).