جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون - سوالات، جزوات، منابع و ...

رشته های تحصیلی کاردانی مرتبط با رشته مهندسی فناوری کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون: آمادگی دفاعی سازمان های مردم نهاد - اشتغال - امور پشتیبانی سازمان های مردم نهاد - امور ثبت احوال - امور زائرین - ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی - پست (همه گرایش ها) - تشریفات - خدمات مشترکین صنعت آب و برق - روابط کار - سرپرستی مجتمع های تجاری - مدیریت، اموراداری - مدیریت، امور دفتری - مدیریت، سرپرستی تشکل های صنفی - میهمانداری هواپیما - آمار و نیروی انسانی - امور اداری - امور تعاون - امور حج و زیارت - امور محله - بهره وری در واحدهای صنفی - تاکسیرانی - خدمات پس از فروش خودرو - دهیاری و امور شوراها - سرپرستی تشکل های صنفی - کاردانی اداری و مالی - مدیریت، امور تشریفات - مدیریت، بهره وری واحدهای صنفی - مدیریت، سرپرستی مجتمع های تجاری (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).