جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی (ارزیابی - همایش ها - برنامه ریزی فرهنگی و قرآنی) - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی (ارزیابی - همایش ها - برنامه ریزی فرهنگی و قرآنی) - سوالات، جزوات، منابع و ...

رشته های تحصیلی کاردانی مرتبط با رشته مهندسی فناوری کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی (ارزیابی - همایش ها - برنامه ریزی فرهنگی و قرآنی): امور فرهنگی (همه گرایش ها) - تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوان - فعالیت های فرهنگی و هنری - امور آموزشی - فعالیت های فرهنگی و هنری، امور برنامه ریزی - فعالیت های فرهنگی و هنری، امور کارگزینی - تبلیغات - روابط عمومی (همه گرایش ها) - فعالیت های فرهنگی و هنری، امور اداری - فعالیت های فرهنگی و هنری، امور پژوهشگری - کتابداری (همه گرایش ها) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).