جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی کارشناسی حرفه ای خبرنگاری (اجتماعی و فرهنگی - سیاسی و اقتصادی) - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی کارشناسی حرفه ای خبرنگاری (اجتماعی و فرهنگی - سیاسی و اقتصادی) - سوالات، جزوات، منابع و ...

رشته های تحصیلی کاردانی مرتبط با رشته مهندسی فناوری کارشناسی حرفه ای خبرنگاری (اجتماعی و فرهنگی - سیاسی و اقتصادی): خبرنگاری (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).