جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی کارشناسی حرفه ای انیمیشن - کارگردانی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی کارشناسی حرفه ای انیمیشن - کارگردانی - سوالات، جزوات، منابع و ...

رشته های تحصیلی کاردانی مرتبط با رشته مهندسی فناوری کارشناسی حرفه ای انیمیشن - کارگردانی: انیمیشن - تئاتر و هنرهای نمایشی (همه گرایش ها) - عکاسی (همه گرایش ها) - هنرهای تجسمی (همه گرایش ها) - تصویربرداری - سینما، فیلم سازی و کارگردانی (همه گرایش ها) - نورپردازی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).