جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد سراسری / کارشناسی ارشد سراسری ژئوفیزیک و هواشناسی - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد سراسری ژئوفیزیک و هواشناسی - سوالات، جزوات، منابع و ...

رشته ژئوفیزیک و هواشناسی دربرگیرنده رشته های ژئوفیزیک، هواشناسی می باشد.
رشته ژئوفیزیک از زیرمجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی شامل 5 گرایش لرزه شناسی، زلزله شناسی، ژئومغناطیس، گرانی سنجی، ژئو الکتریک می باشد.


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش پنجاه و هشتم ( بیشتر ... )