جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد فراگیر پیام نور / پژوهش هنر کتاب هدیه دهید

پژوهش هنر

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران، زبان تخصصی (1)، حکمت هنر اسلامی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های پژوهش هنر: تاریخ ادبیات ایران (رشته کتابداری)، انگلیسی برای داوطلبان رشته هنرهای تجسمی (نقاشی، گرافیک، مجسمه سازی)، جستارهایی در چیستی هنر اسلامی (دفتر اول) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).