جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری پرورش طیور - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری پرورش طیور - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: تغذیه طیور، اصول بهداشت، پیشگیری و بیماری های طیور، پرورش مرغ گوشتی و تخم گذار، پرورش مرغ مادر، بوقلمون، اردک و غاز (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).